Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Wykonanie instalacji cieplnej w pomieszczeniu kotłowni mieszczącej się na Osiedlu „Wiczlino-Ogród” w budynku nr 13 w Gdyni
  2. Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie instalacji cieplnej w pomieszczeniu kotłowni mieszczącej się na osiedlu „Wiczlino-Ogród” w budynku nr 13 Gdyni
  3. Informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na Wykonanie instalacji cieplnej w pomieszczeniu kotłowni mieszczącej się na osiedlu „Wiczlino-Ogród” w budynku nr 13 Gdyni
Drukuj