Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na: Wykonanie instalacji cieplnej w pomieszczeniu kotłowni mieszczącej się  w budynku mieszkalnym nr 3 na Osiedlu Willa Park w Gdyni, ul. Miętowa.
  2. Informuje o wyniku postępowania na: Wykonanie instalacji cieplnej w pomieszczeniu kotłowni mieszczącej się  w budynku mieszkalnym nr 3 na Osiedlu Willa Park w Gdyni, ul. Miętowa.
  3. Informuje o udzieleniu zamówienia na Wykonanie instalacji cieplnej w pomieszczeniu kotłowni mieszczącej się  w budynku mieszkalnym nr 3 na Osiedlu Willa Park w Gdyni, ul. Miętowa.
Drukuj