Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14,81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 30.000.000,00 zł na refinansowanie kompleksowej budowy infrastruktury ciepłowniczej

  2. Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 30.000.000,00 zł na refinansowanie kompleksowej budowy infrastruktury ciepłowniczej

  3. Informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 30.000.000,00 zł na refinansowanie kompleksowej budowy infrastruktury ciepłowniczej
Drukuj