Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 20.000.000,00 PLN w kolejnych trzech latach wraz z obsługą rachunku bankowego
Drukuj