Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia

  1. Ogłasza postępowanie na: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni oraz członków ich rodzin
  2. Informuje o wyniku postępowania na: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni oraz członków ich rodzin
  3. Informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni oraz członków ich rodzin
Drukuj