Po raz kolejny wystartowała akcja „Ciepło na start” wspierająca najbardziej cenne inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej na terenie Gdyni i Gdańska. Organizatorami przedsięwzięcia są: EDF Polska S.A i OPEC Sp. z.o.o. w partnerstwie z gminami Gdyni i Gdańska. O tym, kto otrzyma wsparcie i w jakiej wysokości decydują internauci w bezpośrednim głosowaniu.

W tym roku w Gdyni w akcji uczestniczą cztery organizacje prowadzące pięć różnych inicjatyw na terenie miasta. Są to: Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa, Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni, Polski Komitet Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava. Wszystkie tegoroczne gdyńskie inicjatywy na rzecz mieszkańców, biorące udział w głosowaniu, realizowane są na terenach podlegających procesom rewitalizacji.
Na najciekawsze projekty może głosować każdy do 11 grudnia na stronie www.cieplonastart.pl. To dzięki zaangażowaniu internautów podmioty otrzymają wsparcie przeznaczone na rozwój swojej działalności.
Trzy projekty z największą liczbą głosów z Gdyni i trzy projekty z Gdańska otrzymają wsparcie w wysokości odpowiednio: I miejsce – 20.000 zł, II miejsce – 15.000 zł, III miejsce – 10.000 zł.
Zapraszamy internautów do głosowania!!!
Gdyńskie inicjatywy, na które można oddać swój głos:

1. Inicjatywa – Klub Młodzieżowy Alternative (Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa) oferuje zajęcia projektowe z elementami socjoterapii, warsztaty teatralne i muzyczne z możliwością korzystania ze studia nagrań. Realizowane zajęcia pomagają młodym ludziom odkrywać ich talenty i pasje oraz wskazują twórcze formy spędzania wolnego czasu w świecie rzeczywistym, jako alternatywę do świata wirtualnego. Najważniejsza przestrzeń pracy opiera się na nawiązywaniu głębokich relacji międzyludzkich (pielęgnacja autentycznych więzi) oraz budowie stabilnej, spójnej społeczności stanowi podstawę do zmiany przekonań, postaw i systemu wartości. To w konsekwencji prowadzi do poprawy sytuacji życiowej młodzieży i satysfakcji z życia.
2. Inicjatywa „Ogród Przyjaźni” (Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni) – tworzenie wspólnej przestrzeni – ogrodu społecznego dla mieszkańców, projektowanie, sadzenie roślin, codzienne pielęgnowanie, a wszystko po to, aby stworzyć miejsce, w którym można spędzić czas ze swoim sąsiadem, zorganizować koncert, grill sąsiedzki, wystawę. To co łączy, te działania ze sobą to: współudział mieszkańców/sąsiadów w tworzenie lokalnej oferty aktywności i zaangażowanie w budowanie aktywnej społeczności lokalnej, identyfikującej swoje potrzeby i potrzeby dzielnicy.
3. Inicjatywa Celebrytki Oksywskie – Grupa Zabawowa (Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni) – to zespół rodziców/opiekunów i dzieci od 6 miesięcy do 3 roku życia. Bardzo ważnym aspektem jest rozwijanie przedsiębiorczości i umiejętności społecznych dorosłych członków Grupy. Rodzice/Opiekunowie biorą odpowiedzialność za funkcjonowanie Grupy – wspólnie opracowują szczegółowe zasady działania, program pracy z dziećmi, proponują lub samodzielnie prowadzą zabawy z dziećmi, rozdzielają odpowiedzialność za poszczególne zadania i co najważniejsze spędzają wspólny czas z dzieckiem oparty na szacunku, wspólnej i kreatywnej zabawie. Nie byłoby tego, gdyby nie wspólna potrzeba bycia i współtworzenia Grupy Zabawowej.
Stowarzyszenie zajmuje się niesieniem pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej.
4. Inicjatywa Klub Seniora – Nie samotności! (Polski Komitet Pomocy Społecznej, Pomorski Zarząd Wojewódzki) – PKPS prowadzi Klub Seniora przy ul. Płk. Dąbka 189 na Oksywiu, na rzecz osób samotnych i osamotnionych. Celem klubu jest wspieranie osób starszych, złagodzenie skutków samotności, poszerzenie wiedzy oraz zainteresowań, oderwanie od chorób mentalnych. W klubie seniorzy integrują się raz w tygodniu przez 5 godzin.
5. Inicjatywa – socjoterapia dziecięca (Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava)- Podstawowym celem programu socjoterapeutycznego jest przeciwdziałanie skutkom złych oddziaływań środowiska społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży. Po procesie sformowania grupy oraz po wstępnej diagnozie, ustalane są szczegółowe cele z trzech obszarów oddziaływania: terapeutycznego, rozwojowego, psychoedukacyjnego. Metody pracy: trening, terapia przez zabawę, arteterapia, psychodrama, rysunek terapeutyczny, dialog terapeutyczny. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu, przez wychowawcę i socjoterapeutę. Wszystkie działania dopasowane są do potrzeb, wieku i możliwości danej grupy. Tak skonstruowana całość oddziaływania socjoterapeutycznego przyczynia się do zrealizowania głównego celu.

Drukuj