Główne kierunki rozwoju sieci OPEC

Główne kierunki rozwoju

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej realizuje program unijny uciepłownienia obszaru Gdyni Południe z miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdyni. Obszar inwestycji objął dzielnice Redłowo.

 

Realizacja inwestycji jest zgodna ze strategią Miasta Gdyni zmierzającą do poprawy środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji czynników szkodliwych oraz propagowanie rozwiązań infrastrukturalnych korzystnych dla zrównoważonego rozwoju miast.

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom Gdyni, znajdującym się w sąsiedztwie nowego ciepłociągu, dostępności do nowo budowanej sieci ciepłowniczej, gwarantującej wieloletnie bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańcom w zakresie zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową po konkurencyjnych cenach, obowiązujących dla miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC.

 

W latach 2018- 2020 wybudowana została sieć wzdłuż ul. Strzelców do ul. Wielkopolskiej w Gdyni oraz przy Al. Zwycięstwa 138.
 


Plany inwestycyjne OPEC dla Gdyni Chwarzno-Wiczlino:

 

  • uciepłownienie obszaru z miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • w styczniu 2015 roku, projekt uciepłownienia dzielnicy z msc został zgłoszony do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla woj. Pomorskiego planowanych do realizacji w latach 2014-2020,
  • opracowywana jest koncepcja przebiegu trasy ciepłociągu DN 350, długości 6500m z kierunku przepompowni K-608 w Gdyni,
  • Realizacja inwestycji planowana jest przez OPEC na lata 2018-2022.
     

marzec 2021 r.
Informujemy, iż do czerwca 2021 r. planowane jest zakończenie prac budowalnych  na odcinku leśnym do dzielnicy Chwarzno-Wiczlino (końcowy odcinek na wys. CH Biedronka przy ul. Chwarznieńskiej)  
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Dział Rozwoju Rynku, tel. 58 62 73 928,  58 62 73 931, 58 62 73 898 e-mail: rozwoj@opecgdy.com.pl

Trwają prace nad budową sieci ciepłowniczej w kierunku Kacze Buki na odcinku do ul. Krzemowej, co umożliwi dostawę ciepła m.in. do obszaru Polifarbu już w 2022 r. Równolegle postępują prace związane z projektowaniem miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Krzemowej oraz wzdłuż ul. Starochwaszczyńskiej w Gdyni. Do momentu doprowadzenia sieci OPEC oferuje inwestorom projektującym osiedla na tym obszarze ciepło produkowane z kotłowni gazowych bądź olejowych. 


Zachęcamy potencjalnych odbiorców z obszaru Polifarbu o składanie wniosków o wydanie warunków technicznych:
Link do pobrania wniosku o  wydanie warunków technicznych
Warunki techniczne są wystawiane bezpłatne. 
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:
Dział Rozwoju Rynku, tel. 58 62 73 928,  58 62 73 931,  58 62 73 898 e-mail: rozwoj@opecgdy.com.pl

realizacja 2021-23 r. 

 

Rozwijamy siec ciepłowniczą w rejonie ulic Kopernika i Hallera, sprawdź czy Twój budynek może zostać przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej i zgłoś zainteresowanie składając wniosek o wydanie warunków technicznych.
Link do pobrania wniosku o  wydanie warunków technicznych
Warunki techniczne są wystawiane bezpłatne. 
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:
Dział Rozwoju Rynku, tel. 58 62 73 928, 58 62 73 931, 58 62 73 898 e-mail: rozwoj@opecgdy.com.pl

Dziękujemy za  wnioski o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej  OPEC, które już Państwo nadesłali. Obecnie trwają prace projektowe nad wytyczeniem trasy nowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do przyszłych Odbiorców,  którzy wyrazili swoje zainteresowanie - OPEC zaprojektuje do ich budynków przyłącza ciepłownicze. 

Trwa projektowanie osiedlowej sieci ciepłowniczej do Odbiorców z obszaru ulic Kapitańskiej, Grabowo i Beniowskiego.  Planujemy dostarczenie ciepła do Odbiorców  jesienią 2022 r. 

 

W związku z rozwojem sieci ciepłowniczej sprawdź czy Twój budynek może zostać podłączony do sieci ciepłowniczej - zgłoś swoje zainteresowanie i złóż wniosek o wydanie warunków technicznych:

 

Link do pobrania wniosku o  wydanie warunków technicznych
Warunki techniczne są wystawiane bezpłatne. 
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:
Dział Rozwoju Rynku, tel. 58 62 73 928, 58 62 73 931, 58 62 73 898 e-mail: rozwoj@opecgdy.com.pl

Trwa rozwój sieci ciepłowniczej w obszarze pomiędzy ulicami Kościuszki i Derdowskiego. 

 

W związku z rozwojem sieci ciepłowniczej sprawdź czy Twój budynek może zostać podłączony do sieci ciepłowniczej - zgłoś swoje zainteresowanie i złóż wniosek o wydanie warunków technicznych:

 

Link do pobrania wniosku o  wydanie warunków technicznych
Warunki techniczne są wystawiane bezpłatne. 
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:
Dział Rozwoju Rynku, tel. 58 62 73 928, 58 62 73 931, 58 62 73 898 e-mail: rozwoj@opecgdy.com.pl

Trwa rozwój sieci ciepłowniczej w obszarze ul. Jeziornej, Kosynierów, Wiejskiej, Jęczmiennej oraz ul. Dębogórskiej i Błoń Janowskich.  

 

Planujemy również uciepłownienie obszaru wzgórza Markowca w Rumi

 

W związku z rozwojem sieci ciepłowniczej sprawdź czy Twój budynek może zostać podłączony do sieci ciepłowniczej - zgłoś swoje zainteresowanie i złóż wniosek o wydanie warunków technicznych:

 

Link do pobrania wniosku o  wydanie warunków technicznych
Warunki techniczne są wystawiane bezpłatne. 
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:
Dział Rozwoju Rynku, tel. 58 62 73 928, 58 62 73 931, 58 62 73 898 e-mail: rozwoj@opecgdy.com.pl

Planowane jest podłączenie do sieci ciepłowniczej otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”.

 

Trwają prace na uciepłownieniem obszaru ul. Kopernika – w latach 2020 -21 będzie budowana  siec ciepłownicza. 

 

Na obszarze Górki Bolszewskie  w Wejherowie OPEC oferuje budowę kotłowni gazowych. 

 

Link do pobrania wniosku o  wydanie warunków technicznych
Warunki techniczne są wystawiane bezpłatne. 
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:
Dział Rozwoju Rynku, tel. 58 62 73 928, 58 62 73 931, 58 62 73 898 e-mail: rozwoj@opecgdy.com.pl