Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Rozbudowę i budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków w obrębie ulic: Sabata, Kombatantów, Zakole i Szkolnej w Rumi

  2. Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na  Rozbudowę i budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków w obrębie ulic: Sabata, Kombatantów, Zakole i Szkolnej w Rumi
  3. Informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na Rozbudowę i budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków w obrębie ulic: Sabata, Kombatantów, Zakole i Szkolnej w Rumi
Drukuj