KOGENERACJA (Wejherowo)

Przygotowany przez OPEC projekt pt. „Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem kotłowni Nanice na terenie Wejherowa” , złożony w ramach Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 uzyskał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości ponad 7 mln PLN (40% wartości inwestycji).

Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Wejherowa. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła skutecznie obniża emisję CO2- nawet do 50% w porównaniu z konwencjonalnymi ciepłowniami opalanymi węglem. Pozwala także na obniżenie zużycia paliwa oraz zwiększa sprawność ogólną procesu wytwarzania energii.

Kalendarium Projektu:

  1. Kwiecień 2010 – podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  2. Maj 2011 – podpisanie umowy z Wykonawcą – Konsorcjum: INTROL SA i GROS-POL PLUS Sp. z o.o.
  3. Styczeń 2012 – przekazanie terenu pod budowę kogeneracji.
  4. Marzec 2012 – uroczyste wmurowanie Kamienia Węgielnego pod budowę obiektu, połączone z podpisaniem Aktu Erekcyjnego przez przedstawicieli władz samorządowych oraz poświęceniem miejsca inwestycji.
  5. Maj 2012 – transport do Wejherowa sprowadzonego z Norwegii silnika gazowego Rolls Royce’a wraz z generatorem.
  6. Kwiecień 2013 – nadanie nowo powstałej elektrociepłowni imienia Jerzego Kossa, wieloletniego kierownika wejherowskiej ciepłowni.
  7. Maj 2013 – uruchomienie elektrociepłowni.
  8. Czerwiec 2013 – uroczyste otwarcie elektrociepłowni i konferencja prasowa podsumowująca projekt.

kogeneracja1 kogeneracja2

Drukuj