Rzeźba terenu, a zatem i wysokość położenia odbiorców ciepła liczona do poziomu morza, kwalifikuje sieć magistralną Gdyni i Rumi do najbardziej górskich w Polsce. Najniżej położonym punktem sieci, a ważnym z punktu widzenia rozdziału ciepła, jest komora K-2 w Gdyni Obłużu (+2m n.p.m.). Natomiast najwyższe odbiory położone w Gdyni Dąbrówce leżą na wysokościach powyżej 150 m n.p.m. – Stacja Wymiennikowa PC-3 (+156 m n.p.m.). Taka charakterystyka wysokościowa wymusza dodatkowe podnoszenie ciśnienia nośnika w rurociągu zasilającym oraz jego dławienie w rurociągu powrotnym. Funkcję tę pełni przepompownia K-608, położona na wysokości 88 m n.p.m., w połowie drogi pomiędzy Cisową a Witominem.

Przepompownia wyposażona jest w trzy pionowe, odśrodkowe pompy firmy Svanehoj o wydajności 600 m³/h, przy wysokości podnoszenia 65 m H20  każda, napędzane przez falownice silnikami firmy ABB o mocy 200 KW.

O wyjątkowości przepompowni K-608 świadczy fakt, że jest to jedyny taki obiekt w Polsce poza terenami górskimi.

Dla porównania następny taki obiekt znajduje się znajduje się dopiero w Bielsko Białej.

1983r – Zakończenie budowy obiektu.
1997r. – Modernizacja technologiczna  z udziałem kredytu Banku Światowego.
2007r. – Modernizacja części budowlanej.

Drukuj