Budynki Projektowane

5 ​KROKÓW

 

Przyłącz się do nas i odkryj korzyści płynące z ciepła sieciowego. Wystarczy kilka kroków aby zostać naszym klientem:


Potrzebujemy kilku niezbędnych informacji abyśmy mogli określić możliwość przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci możesz złożyć jako właściciel gruntu, na którym powstanie budynek lub jako osoba posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentacji właściciela nieruchomości. Plan Zagospodarowania Terenu Twojej inwestycji i rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalizacji pomieszczenia na węzeł w budynku pomoże nam w wyznaczeniu punktu włączenia do istniejącej infrastruktury OPEC. Decydując się na węzeł cieplny własności OPEC, zapoznaj się z naszymi wytycznymi dotyczącymi pomieszczeń na jego lokalizację. Podane we wniosku informacje pomogą w przygotowaniu projektu umowy o przyłączenie. Warunki techniczne są wydawane bezpłatnie, ważne przez okres dwóch lat od momentu wydania i są podstawą dla Twojego projektanta, który wykona dla Ciebie projekt techniczny przyłącza.


Wypełniony wniosek możesz dostarczyć do nas:

 

a) mailowo, wysyłając skan na adres ​rozwoj@opecgdy.com.pl,​
b) pocztą lub osobiście wysyłając wniosek do siedziby firmy przy ul. Opata Hackiego 14, 81-213 w Gdyni,
(​Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną informujemy, że w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego złożenia dokumentów)

 

Pamiętaj - przyspieszysz proces rozpatrywania wniosku, gdy będzie on kompletny.


Warunki techniczne wydaje Dział Obsługi Technicznej przy ul. Filomatów 3 w Gdyni

 

Jeżeli chcesz uzyskać informację o możliwości podłączenia projektowanego budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej prześlij zapytanie do pracowników Działu Rozwoju Rynku droga mailową na adres: rozwoj@opecgdy.com.pl; kontakt tel. 58 627 39 31, 58 627 39 28, 58 627 38 98 

Dysponując wydanymi warunkami technicznymi złóż wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

 

Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej ​(PDF)


Na podstawie złożonego wniosku, który można dostarczyć:
a) mailowo, wysyłając skan na adres ​rozwoj@opecgdy.com.pl,​
b) pocztą lub osobiście wysyłając wniosek do siedziby firmy przy ul. Opata Hackiego 14, 81-213 w Gdyni,

(​Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną informujemy, że w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego złożenia dokumentów)


Opracujemy i przedstawimy projekt umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, która rozpocznie proces inwestycyjny. Umowa o przyłączenie będzie określać zobowiązania obu Stron w przedmiocie podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej OPEC.

 

Czy wiesz, że pokrywamy znaczną część opłat związanych z budowa przyłącza ciepłowniczego do Twojego budynku? Podział kosztów wynosi: 

25%

KLIENT

75%

OPEC

Zaopatrzenie budynku w ciepło z zewnętrznej sieci odbywa się za pomocą węzła cieplnego zlokalizowanego wewnątrz Twojego obiektu. Umowa o przyłączenie dotyczyć będzie również własności węzła. Wybierając węzeł cieplny należący do OPEC zyskujesz 24h pogotowie ciepłownicze i nie musisz martwić się o ewentualne naprawy. Na tym etapie niezbędne jest wskazanie wytypowanego pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku oraz przesłanie jego zwymiarowanego rzutu.


Przez proces zawierania umów przeprowadzą Państwa pracownicy Działu Rozwoju Rynku
przy ul. Filomatów 3 w Gdyni, kontakt tel. 58 627 39 31,
58 627 39 28, 58 627 38 98; e-mail: rozwoj@opecgdy.com.pl

Otrzymane od nas warunki techniczne przekaż projektantowi, który na Twoje zlecenie wykona projekt techniczny przyłącza i węzła cieplnego. Następnie uzgodnij te projekty w OPEC. Uzgodniony projekt jest dla nas podstawą do wybudowania przyłącza ciepłowniczego do Twojego budynku.

 

Uzgodnień dokonuje Dział Obsługi Technicznej przy ul. Filomatów 3 w Gdyni , kontakt tel. 58 627 39 08
        
Wytyczne OPEC dla projektantów

Podpisz protokół wykonania przyłącza ciepłowniczego do Twojego budynku.

Rozpoczęcie dostawy ciepła do Twojego budynku nastąpi po zawarciu umowy sprzedaży ciepła. W tym celu należy wypełnić:


1. wniosek o zawarcie umowy sprzedaży ciepła i świadczenia usługi przesyłowej​ (PDF)
zawierający informacje o odbiorcy oraz miejscu odbioru ciepła


Przez proces zawierania umowy sprzedaży ciepła przeprowadzą Państwa pracownicy Działu Biura Obsługi Klienta

przy ul. Opata Hackiego 14 w Gdyni, kontakt tel. 58 627 39 62; email: bok@opecgdy.com.pl