PL  |  EN

Budynki Projektowane

5 ​KROKÓW

 

Przyłącz się do nas i odkryj korzyści płynące z ciepła sieciowego. Wystarczy kilka kroków aby zostać naszym klientem:


Potrzebujemy kilku niezbędnych informacji abyśmy mogli określić możliwość przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Plan Zagospodarowania Terenu Twojej inwestycji i rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalizacji pomieszczenia na węzeł w budynku pomoże nam w wyznaczeniu punktu włączenia do istniejącej infrastruktury OPEC. Decydując się na węzeł cieplny własności OPEC, zapoznaj się z naszymi wytycznymi dotyczącymi pomieszczeń na jego lokalizację. Podane we wniosku informacje pomogą w przygotowaniu projektu umowy o przyłączenie.


Wypełniony wniosek możesz dostarczyć do nas:

 

a) mailowo, wysyłając skan na adres ​rozwoj@opecgdy.com.pl,​
b) osobiście lub pocztą wysyłając wniosek do siedziby firmy przy ul. Opata Hackiego 14, 81-213 w Gdyni

 

Odpowiedzi na Zapytania a także ewentualnej pomocy przy wypełnieniu formularza udziela  Dział Analiz i Rozwoju Rynku przy ul. Filomatów 3 w Gdyni

 

W przypadku, gdy weryfikacja wykaże, iż istnieje możliwość przyłączenia Państwa nieruchomości do sieci ciepłowniczej, zostanie uruchomiona procedura wydania Warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej OPEC.

 

Warunki techniczne wydaje Dział Uzgodnień i Projektowania Inwestycji przy ul. Filomatów 3 w Gdyni

 

Warunki techniczne są wydawane bezpłatnie, ważne przez okres dwóch lat od momentu wydania i są podstawą dla Państwa projektanta, który wykona projekt techniczny przyłącza.

Dysponując wydanymi warunkami technicznymi złóż wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

 

Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej OPEC - konsumenci (PDF)

Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej OPEC - przedsiębiorstwa (PDF)


Na podstawie złożonego wniosku, który można dostarczyć:
a) mailowo, wysyłając skan na adres ​rozwoj@opecgdy.com.pl,​
b) pocztą lub osobiście wysyłając wniosek do siedziby firmy przy ul. Opata Hackiego 14, 81-213 w Gdyni,


Opracujemy i przedstawimy projekt umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, która rozpocznie proces inwestycyjny. Umowa o przyłączenie będzie określać zobowiązania obu Stron w przedmiocie podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej OPEC.

 

Czy wiesz, że pokrywamy znaczną część opłat związanych z budowa przyłącza ciepłowniczego do Twojego budynku? Podział kosztów wynosi: 

25%

KLIENT

75%

OPEC

Zaopatrzenie budynku w ciepło z zewnętrznej sieci odbywa się za pomocą węzła cieplnego zlokalizowanego wewnątrz Twojego obiektu. Umowa o przyłączenie dotyczyć będzie również własności węzła. Wybierając węzeł cieplny należący do OPEC zyskujesz 24h pogotowie ciepłownicze i nie musisz martwić się o ewentualne naprawy. Na tym etapie niezbędne jest wskazanie wytypowanego pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku oraz przesłanie jego zwymiarowanego rzutu.


Przez proces zawierania umów przeprowadzą Państwa pracownicy Działu Rozwoju Rynku
przy ul. Filomatów 3 w Gdyni, kontakt tel. 58 627 39 31,
58 627 39 28, 58 627 38 98; e-mail: rozwoj@opecgdy.com.pl

Otrzymane od nas warunki techniczne przekaż projektantowi, który na Twoje zlecenie wykona projekt techniczny przyłącza i węzła cieplnego. Następnie uzgodnij te projekty w OPEC. Uzgodniony projekt jest dla nas podstawą do wybudowania przyłącza ciepłowniczego do Twojego budynku.

 

Uzgodnień dokonuje Dział Uzgodnień i Projektowania Inwestycji przy ul. Filomatów 3 w Gdyni , kontakt tel. 58 627 39 08, 58 627 39 22
        
Wytyczne OPEC dla projektantów

Podpisz protokół wykonania przyłącza ciepłowniczego do Twojego budynku.

Rozpoczęcie dostawy ciepła do Twojego budynku nastąpi po zawarciu umowy sprzedaży ciepła. W tym celu należy wypełnić:


1. wniosek o zawarcie umowy sprzedaży ciepła i świadczenia usługi przesyłowej​ (PDF)
zawierający informacje o odbiorcy oraz miejscu odbioru ciepła


Przez proces zawierania umowy sprzedaży ciepła przeprowadzą Państwa pracownicy Działu Biura Obsługi Klienta

przy ul. Opata Hackiego 14 w Gdyni, kontakt tel. 58 627 39 62; email: bok@opecgdy.com.pl