LPNazwaTermin otwarcia ofert
1 Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 30.000.000,00 zł na refinansowanie kompleksowej budowy infrastruktury ciepłowniczej 23/10/2017 12:15 Więcej
2 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 12/10/2017 11:15 Więcej