LPNazwaTermin otwarcia ofert
1 Budowa wysokoparametrowego przyłącza c.o. do węzła W11 w budynku nr 2 kompleksu wojskowego nr 4001 Komendy Portu Wojennego Gdynia – Rondo Bitwy pod Oliwą 1 13/04/2017 11:45 Więcej
2 Dostawa systemu kopii bezpieczeństwa, licencji VMware oraz serwerów do wirtualizacji 11/04/2017 09:15 Więcej
3 Zakup farb 30/03/2017 09:45 Więcej
4 Świadczenie usług ubezpieczeniowych 30/03/2017 08:30 Więcej
5 Zakup narzędzi wyposażenia indywidualnego 30/03/2017 09:15 Więcej
6 Dostawa elementów systemu rur preizolowanych 23/03/2017 09:15 Więcej