LPNazwaTermin otwarcia ofert
1 Zakup otulin 10/03/2017 09:15 Więcej
2 Wykonanie instalacji cieplnej w pomieszczeniu kotłowni mieszczącej się na Osiedlu „Wiczlino-Ogród” w budynku nr 13 w Gdyni 22/02/2017 12:15 Więcej
3 Świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz usług pojazdami przeznaczonymi do transportu towarów 20/02/2017 12:15 Więcej
4 Zakup akcesoriów spawalniczych 16/02/2017 09:15 Więcej