Pożegnanie Dyrektora OPEC Sp. z o.o. w Gdyni

W minioną środę 18 lipca br. po ciężkiej chorobie zmarł nasz wieloletni Dyrektor Finansowy Jerzy Łuć.  Pan Dyrektor był człowiekiem wyjątkowym, pracowitym profesjonalistą, pełnym pasji i woli życia. 

Życzliwy i wspierający w codziennych kontaktach  z  ludźmi oraz zdecydowany w podejmowaniu decyzji. Dobry, mądry i inspirujący.

Biografia:

Doktor nauk ekonomicznych, zatrudniony W OPEC Gdynia na stanowisku dyrektora finansowego od 1996 roku. Brał aktywny udział w konferencjach naukowych. Publikował prace studialne nad problemami z zakresu energetyki, finansów i zarządzania przedsiębiorstwem. Dorobek praktyczny:

  • Pracował nad doskonaleniem funkcjonowania kontrolingu, sprawozdawczości finansowej i rozwijaniem zintegrowanego systemu zarządzania według norm ISO w przedsiębiorstwie.
  • Komentował raporty przygotowywane przez czasopismo : Finance, The Executive Magazine for Emerging Europe na temat  obecnej roli służb finansowych przedsiębiorstw w Polsce.
  • Koordynował prace nad taryfą dla ciepła.
  • Współzałożyciel  Związku Pracodawców Ciepłownictwa i przewodniczący  Komisji Rewizyjnej, w ramach której weryfikował sprawozdania organów Związku Pracodawców Ciepłownictwa.
  • Uczestniczył  w przygotowaniu i weryfikacji aspektów finansowych wniosku do Marszalka Województwa Pomorskiego o przyznanie pomocy finansowej z funduszy europejskich na budowę skojarzonego źródła energii elektrycznej i ciepła w Wejherowie oraz projektu termomodernizacji sieci ciepłowniczych w ramach programu Infrastruktura i środowisko.
  • Pod jego merytorycznym nadzorem, w części finansowej i organizacyjnej realizowany był „Program odbudowy systemu ciepłowniczego dla Gdyni, Sopotu, Rumi i Wejherowa.
  • Był inicjatorem wdrożenia kontrolingu, nowoczesnego systemu zarządzania kosztami i wynikiem, informatyzacji w księgowości, gospodarce magazynowej, fakturowaniu sprzedaży, zarządzaniu personelem.
  • W latach 2005 – 2009 przewodniczył Komisji Ekonomicznej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.
  • Reprezentował polskie ciepłownictwo na forum ciepłownictwa europejskiego, aktywnie uczestnicząc w pracach Euroheat&Power w Brukseli.

 

Drukuj