Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju
Dnia 19 października br., podczas Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 w Uniejowie OPEC otrzymał dwie bardzo prestiżowe nagrody.Wyróżnienia przyznano w dwóch kategoriach:

– Spółka miejska przyjazna mieszkańcowi
– TOP Lider Inwestycji komunalnej.

Nagroda dla OPEC w kategorii „Spółka miejska przyjazna mieszkańcowi” została przyznana za innowacyjne projekty modernizacyjne i rozwojowe oparte o najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie odnawialnych źródeł energii, które przekładają się na poprawę standardu życia lokalnej społeczności. Wyróżnienie w imieniu firmy odebrał p. Jacek Wojtkowiak, kierownik Zakładu Produkcji Pomocniczej i Wykonawstwa.

Nagroda indywidualna „Lider inwestycji komunalnych” dla p. Janusza Różalskiego, Prezesa Zarządu OPEC została przyznana za nowatorskie zarzadzanie spółką, które przekłada się na międzynarodowe sukcesy realizowanych projektów, inteligentny rozwój przedsiębiorstwa i poprawę życia mieszkańców.

Inicjatorem i Organizatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem merytorycznym Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej. Patronem honorowym Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicja Adamczak.

 

 

Drukuj