Dnia 5 maja br. w siedzibie OPEC odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci w wieku 2-6 lat, uczęszczających do placówek oświatowych z terenu: Gdyni, Rumi, Wejherowa, Sopotu oraz gminy Kosakowo.

Konkurs był jednym z elementów kampanii informacyjno-edukacyjnej dla najmłodszych pn. „Bezpieczne ciepło”, którą OPEC realizuje od listopada 2014r.

W I etapie kampanii (listopad 2014r.) firma przekazała kamizelki odblaskowe dla dzieci z wybranych placówek oświatowych z terenu działania Spółki.

W II etapie kampanii (grudzień 2014r.) przeprowadzono spotkania/warsztaty edukacyjne na terenie obiektów ciepłowniczych (wzięło w nich udział ponad 200 przedszkolaków).

III etap kampanii (marzec-kwiecień 2015r.) polegał na przeprowadzeniu konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym. Celem konkursu o tematyce „Z OPEC ciepło i bezpiecznie” było:

a) bezpieczeństwo ciepła sieciowego,
b) bezpieczeństwo pieszych na drodze
c) edukacja ekologiczna.

Na konkurs wpłynęło 217 prac, wykonanych przez 243 przedszkolaków z 22 przedszkoli. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, ponieważ każda praca była ciekawa i zasługiwała na uznanie. Podczas wręczania nagród i dyplomów wśród laureatów czuć był lekkie napięcie, ale świadomość sukcesu złagodziła objawy stresu. Dodatkowo spotkanie w OPEC urozmaicił film animowany „Ciepłem sięgamy gwiazd” oraz edukacyjno-muzyczny program „Bezpieczne wakacje”.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Patronem medialnym konkursu było Radio Gdańsk.

Drukuj