Po raz kolejny wystartowała akcja „Podaj dalej ciepło ” wspierająca najbardziej cenne inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej na terenie Gdyni.

Organizatorami przedsięwzięcia są:  OPEC  sp. z.o.o. i Elektrociepłownia Gdyńska w partnerstwie z miastem Gdynia. O tym kto otrzyma wsparcie i w jakiej wysokości decydują internauci w bezpośrednim głosowaniu.

W tym roku tematem przewodnim gdyńskich projektów jest „Międzypokoleniowe miasto w otwartych przestrzeniach społecznych”.

Pod głosowanie internautów poddane zostaną projekty, które wspierają rozwój otwartych przestrzeni społecznych w międzypokoleniowej Gdyni – przestrzeni, które są przyjazne dla wszystkich pokoleń, stwarzają warunki dla rzeczywistego współdziałania i dialogu międzygeneracyjnego, sprzyjają budowaniu poczucia wspólnoty i trwałych relacji międzypokoleniowych.

W  Gdyni w akcji uczestniczy sześć organizacji, które realizują swoje projekty terenie miasta. Są to: Fundacja Nadaktywni, Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”, Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni, Fundacja „Słoneczna jesień” oraz Fundacja „Adapa”.

Na najciekawsze projekty może głosować każdy internauta do 12 grudnia na stronie www.podajdalejcieplo.pl. To dzięki zaangażowaniu internautów podmioty otrzymają wsparcie przeznaczone na rozwój swojej działalności.

Trzy projekty z największą liczbą głosów otrzymają wsparcie w wysokości odpowiednio: I miejsce – 20.000 zł,  II miejsce – 15.000 zł, III miejsce – 10.000 zł.

Zapraszamy internautów do głosowania!!!

 

Projekty z Gdyni, na które można głosować w akcji „Podaj dalej ciepło”

  1. Realizator: Fundacja Nadaktywni

Projekt: Społeczna Pracownia Tkacka LUCETA,

Pracownia to w pełni wyposażone i otwarte miejsce, gdzie na warsztatach nauczyło się tkać już ponad 50 osób, a odwiedza je kilkadziesiąt miesięcznie. Główne cele pracowni to: promocja tradycji pomorskiego tkactwa, tworzenie mody na tkactwo regionalne, wyrobienie w uczestnikach poczucia, że ich umiejętności są potrzebne i ważne dla lokalnej społeczności, promocja wolontariatu, międzypokoleniowa integracja. Uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami także w sieci – działa kurs tkania online (zapisy: www.pracownialuceta.pl). W najbliższych planach fundacja zamierza uruchomić Centrum Edukacji Rękodzielnictwa.

2. Realizator: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście

Projekt: Ogrody społeczne w Gdyni.

Bank Żywności w Trójmieście razem z Miastem Gdynia i firmą Target w roku 2017 zainicjował działanie trzech ogrodów społecznych. To miejsca, w których wraz z międzypokoleniową społecznością uprawia się warzywa, owoce i zioła oraz inicjuje szereg dodatkowych działań (spotkań, warsztatów, eventów). Wyprodukowaną wspólnie żywność można zjeść w ogrodzie, zabrać do domu lub podzielić się nią z potrzebującymi. Swoje miejsce znajdzie tam senior, który może poświęcić swój wolny czas na pielęgnację roślin, a także przedszkolak, który nauczy się jak rosną pomidory, marchewka, truskawki. To miejsce otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku i pozycji społecznej. Długofalowym celem projektu jest integracja społeczności lokalnych – mieszkańcy sami będą decydować o tym co i jak zrobią w swoim ogrodzie.

3. Realizator: Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”

Projekt: „English for Us”

To cykl zajęć nauki języka angielskiego oraz zajęć teatralnych w języku angielskim dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, przy udziale ich rodziców, wolontariuszy i nauczycieli. Uczestnicy projektu oprócz nauki języka przygotowują pod okiem nauczycieli anglojęzyczny spektakl, który wystawiany jest w teatrze dla uczniów trójmiejskich szkół. Wspólna praca rodziców z dziećmi stwarza neutralną przestrzeń na wzajemną współodpowiedzialność, współpracę ponad granicami wiekowymi, wspólne rozwijanie pasji, ale również przekraczanie granic własnych możliwości, bez względu na wiek czy poziom sprawności. Przedstawienie jako efekt końcowy daje nie tylko możliwość doświadczenia owoców współpracy i jej oceny z zewnątrz, ale również pomaga szkolnej młodzieży na widowni zajrzeć do świata osób niepełnosprawnych intelektualnie i często zweryfikować własne spojrzenie na życie.

4. Realizator: Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni”

Projekt: Europejski Dzień Sąsiada,

Europejski Dzień Sąsiada to organizowana już od 9 lat impreza, która jest zarówno przestrzenią do międzypokoleniowych spotkań sąsiedzkich, ale też inicjatywą do budowania trwałych więzi międzypokoleniowych. Wydarzenie jest organizowane przez samych sąsiadów, liderów i wolontariuszy dla lokalnej społeczności – najmłodszy pomocnik w 2016 roku miał 5 lat, a najstarszy 87 lat. Zwykle jest to grupa ok. 120 osób. Sąsiedzi spotykają się przy okazji organizacji imprezy – przygotowania zajmują ok. 4 miesięcy – poznając się w niezwykłych okolicznościach, przy wielkim święcie, nawiązują ze sobą kontakt, który często przeistacza się w serdeczną relację. Organizatorom przyświeca podstawowa idea, aby Europejski Dzień Sąsiada był dla wszystkich –  matek z dziećmi, rodzin, seniorów i młodzieży.

5. Realizator: Fundacja „Słoneczna jesień”

Projekt: Pomorski Festiwal Małych Form Artystycznych „Nasz dom, nasze życie”

Festiwal to artystyczne spotkania osób niepełnosprawnych z dziennych ośrodków wsparcia i domów pomocy społecznej województwa pomorskiego. Uwieńczeniem projektów jest zaprezentowanie swojego zadania w dowolnej formie multimedialnej podczas uroczystej gali w Teatrze Miejskim w Gdyni. Festiwal jest przejawem solidarności międzypokoleniowej i instytucjonalnej, ma formułę konkursową, a zaangażowani są w niego podopieczni, pracownicy, wolontariusze oraz firmy i instytucje z nimi współpracujące. W ramach kontynuacji festiwalu organizatorzy planują przygotować wystawę fotograficzną.

6. Realizator: Fundacja „Adapa”

Projekt: Katalog C.O.

Grupa S to inicjatywa powstała w ramach Klubu Komunikacji Społecznej dla wysokofunkcjonujących osób z Autyzmem. KATALOG C.O. (ciekawych osób) to tegoroczny pomysł GRUPY S i stanowi zapis spotkań z CIEKAWYMI OSOBAMI, w postaci autoryzowanych biogramów.  CIEKAWĄ OSOBĄ jest każdy, kto jest inny. Wiek, płeć, doświadczenie, wykształcenie czy inne cechy różnicujące (np. sprawność czy osobowość) stanowią kategorie opisu „bycia ciekawym” zamiast kategorii zróżnicowania „bycia odrębnym”. Na otwarte spotkania organizatorzy zapraszają rodziców i dziadków, znajomych i sąsiadów. KATALOG C.O. obecnie zaczyna funkcjonować podobnie do popularnej w ostatnim czasie tzw. żywej biblioteki. W najbliższym czasie fundacja zamierza rozpocząć koalicję z Centrum Współpracy Młodzieży.

Drukuj