Dnia 8 czerwca 2017 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyło się uroczyste podsumowanie działań Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Edukacji ekologiczna obejmowała m.in.: warsztaty i seminaria, projekty edukacyjne, konkursy, przygotowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych.

OPEC od wielu lat realizuje wspólnie z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  warsztaty dla młodzieży pn. „Ciepło dla Trójmiasta.” Warsztaty dotyczą szerokiego informowania społeczności lokalnej o działaniach podejmowanych w zakresie ochrony środowiska poprzez stosowanie bezpiecznych technologii w procesach wytwarzania ciepła. Firma organizuje również seminaria ciepłownicze dla słuchaczy Uniwersytetów III Wieku z Gdyni, Rumi, Wejherowa i Sopotu.

W ramach edukacji ekologicznej w mijającym roku szkolnym blisko 300 uczniów z trójmiejskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zwiedziło obiekty OPEC – ciepłownię węglową i elektrociepłownię w Wejherowie oraz warsztat produkcji węzłów ciepłowniczych w Gdyni.

Budowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych to nie tylko wyraz troski o nasze wspólne dobro, jakim jest czyste środowisko naturalne. Takie działania świadczą również o perspektywicznym myśleniu w kontekście bezpiecznej przyszłości następnych pokoleń – podkreśla prezes OPEC, Janusz Różalski.

Podczas uroczystości Przewodniczący KZG „Dolina Redy i Chylonki” Tadeusz Wiśniewski  podziękował wszystkim uczestnikom działań, w tym sponsorom.

Drukuj