Odpowiedzialność społeczna to powinność i zobowiązanie. Kolejne prestiżowe nagrody dla OPEC: „Dobry Pracodawca 2018” i „Orzeł Pomorski Społecznej Odpowiedzialności 2018”.

Drukuj