Zgromadzenie Wspólników
Jesteśmy firmą komunalną ze 100% kapitałem polskim. Naszymi właścicielami są gminy:

struktura-wlascicielska

Rada Nadzorcza
Organ nadzorująco – kontrolno – doradczy, powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników. Rada składa się z pięciu osób, trzy osoby wybierają właściciele, dwie wybierają pracownicy Spółki.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Skład osobowy Rady Nadzorczej XI kadencji:
Krzysztof Szałucki – Przewodniczący
Mariusz Woźniarski – Z-ca przew. Sekretarz
Bogusław Suwara – członek
Tomasz Frymark  – członek
Jacek Żalikowski – członek

Zarząd Spółki

DSC_8231_1280

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Janusz Różalski.
Kadencja Zarządu trwa 3 lata.