Projekt polega na termomodernizacji istniejących ciepłociągów.

W ramach projektu zostanie zrealizowanych 13 zadań inwestycyjnych, w tym 3 dotyczące komór ciepłowniczych i 10 dotyczących sieci.

Zrealizowany projekt pozwoli na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i spadek emisji gazów cieplarnianych.

 

Wartość projektu 27.060.000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 12.302.180,00 PLN

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez: