Projekt polega na rozbudowie systemu ciepłowniczego Gdyni w kierunku zachodnich dzielnic miasta, które obecnie intensywnie się rozbudowują.

Długość planowanej sieci wynosi ok. 5,6 km (z czego ok. 1,35 km przebiegać będzie przez teren leśny, a 4,25 km przez teren miasta).

 

Wartość projektu 26.211.300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6.776.496,07 PLN

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez: