Przedmiotem inwestycji jest uciepłownienie dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni poprzez:

  • budowę sieci ciepłowniczej o długości ok. 2,65 km
  • budowę węzłów cieplnych dla istniejących obiektów planowanych do podłączenia w ramach projektu

W chwil obecnej tereny wzdłuż planowanej sieci ciepłowniczej zasilane są w energię cieplną z lokalnych źródeł opalanych węglem. Powoduje to emisję do środowiska spalin z wielu rozproszonych źródeł.

Inwestycja będzie miała na celu włączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejących budynków mieszkalnych oraz nieruchomości komercyjnych, zlokalizowanych wzdłuż planowanej trasy magistrali ciepłowniczej oraz likwidację źródeł węglowych.

Głównym celem realizacji projektu jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w istniejących lokalnych źródłach ciepła wykorzystujących paliwa stałe.

 

Wartość projektu 9.225.000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3.723.750,00 PLN

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez: