Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zlokalizowane w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego szczególnie dba o przestrzeganie norm dotyczących ochrony środowiska.

Przedsiębiorstwo angażuje się intensywnie w pozyskiwanie środków zewnętrznych w celu modernizacji i rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej.