MISJA

Misją Spółki jest zaspakajanie potrzeb klientów w zakresie dostawy ciepła w sposób: nowoczesny, bezpieczny, niezawodny, przyjazny środowisku.

Jest to nasz cel, nasze zadanie i nasze przesłanie do obecnych i przyszłych odbiorców. Odpowiadamy na oczekiwania współczesnego, świadomego swoich pragnień człowieka. Dajemy ciepło, które jest przecież jedną z pierwotnych potrzeb ludzkości.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działalności (wg PKD) jest produkcja, dystrybucja i dostawa energii cieplnej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w procesie kogeneracji.

OPEC prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 22.10.1998r. oraz na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji na podstawie koncesji Prezesa URE z dnia 12.04.2013r.

Jesteśmy odpowiedzialni za:

 • sieć cieplną –  od granic źródeł Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdyni – będącą w większości naszą własnością, jak i eksploatowaną przez OPEC, do budynków
 • węzły cieplne własne i zlecone nam do eksploatacji
 • przepompownie
 • ciepłownie i kotłownie będące własnością OPEC, jak i zlecone do eksploatacji.

Produktem OPEC jest CIEPŁO z własnych ciepłowni i kotłowni lokalnych oraz zakupione z PGE Energia Ciepła w Gdyni. Nasze ciepło dostarczane jest do obiektów:

 • mieszkalnych
 • usługowych
 • handlowych
 • przemysłowych
 • instytucji i innych

Rodzaje usług, które świadczymy na rzecz klientów:

 • przygotowanie i prowadzenie inwestycji ciepłowniczych (budowa sieci preizolowanych i kotłowni)
 • eksploatacja i obsługa węzłów cieplnych oraz kotłowni gazowych i węglowych
 • obsługa instalacji wewnętrznych w budynkach
 • remont węzłów i instalacji ciepłowniczych
 • doradztwo techniczne
 • eksploatacja i serwis urządzeń w obiektach cieplnych
 • montaż i wymiana układów pomiarowych energii cieplnej
 • korekcja chemiczna i zmiękczanie wody w węzłach i kotłowniach

oraz

 • wykonawstwo instalacji elektrycznych
 • prace spawalnicze
 • elektryczne pomiary ochronne
 • regeneracja nieszczelnych wymienników typu JAD
 • montaż dozowników
 • pomiary poziomu hałasu.