MISJA

Zapewnienie komfortu cieplnego - w mieszkaniach, przedsiębiorstwach i instytucjach regionu opartego na:

  • bezpiecznej i neutralnej dla środowiska technologii zielonej  energii
  • efektywnym kosztowo bilansie energetycznym oraz  fachowej opiece energetycznej.

Zielona transformacja:

  • redukcja śladu węglowego
  • inwestycje w energię odnawialną
  • pozyskiwanie funduszy
  • edukacja klimatyczna.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem naszej działalności (wg PKD) jest produkcja, dystrybucja i dostawa energii cieplnej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w procesie kogeneracji.

 

Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
w dniu 22.10.1998 r.

 

Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji na podstawie koncesji Prezesa URE z dnia 12.04.2013 r.

 

Produkujemy i montujemy węzły cieplne.

OBSZARY STRATEGICZNE