MISJA

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb klientów w zakresie dostawy ciepła w sposób: nowoczesny, bezpieczny, niezawodny, przyjazny środowisku. Jest to nasz cel, nasze zadanie i nasze przesłanie do obecnych i przyszłych odbiorców. Odpowiadamy na oczekiwania współczesnego, świadomego swoich pragnień człowieka. 

 

Dajemy ciepło, które jest jedną z pierwotnych potrzeb ludzkości.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem naszej działalności (wg PKD) jest produkcja, dystrybucja i dostawa energii cieplnej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w procesie kogeneracji.

 

Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
w dniu 22.10.1998 r.

 

Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji na podstawie koncesji Prezesa URE z dnia 12.04.2013 r.

 

Produkujemy i montujemy węzły cieplne.

RODZAJE USŁUG, KTÓRE ŚWIADCZYMY NA RZECZ KLIENTÓW

 

 • przygotowanie i prowadzenie inwestycji ciepłowniczych (budowa sieci preizolowanych i kotłowni)
 • eksploatacja i obsługa węzłów cieplnych oraz kotłowni gazowych i węglowych
 • obsługa instalacji wewnętrznych w budynkach
 • remont węzłów i instalacji ciepłowniczych
 • doradztwo techniczne
 • eksploatacja i serwis urządzeń w obiektach cieplnych
 • montaż i wymiana układów pomiarowych energii cieplnej
 • korekcja chemiczna i zmiękczanie wody w węzłach i kotłowniach

oraz

 • wykonawstwo instalacji elektrycznych
 • prace spawalnicze
 • elektryczne pomiary ochronne
 • regeneracja nieszczelnych wymienników typu JAD
 • montaż dozowników
 • pomiary poziomu hałasu