PL  |  EN

ISO

Ustanowiony w OPEC sp. z o.o. Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiska, BHP oraz Laboratoryjny obejmuje swoim zakresem:
     zgodnie z ISO 9001:2015
                        ISO 14001:2015
                        ISO 45001:2018
                        ISO 17025:2018-02

wytwarzanie, przesył,  dystrybucje i obrót ciepłem, produkcję energii elektrycznej w procesie kogeneracji oraz produkcję węzłów cieplnych;
wykonywanie badań chemicznych oraz badań właściwości fizycznych wody w zakresie: oznaczenia pH, przewodności elektrycznej właściwej stężenia chlorków, stężenia żelaza ogólnego, twardości resztkowej i ogólnej, zasadowości wobec fenoloftaleiny i zasadowości ogólnej.

 

Certyfikat Akredytacji Laboratorium badawczego nr AB 1759

Zakres Akredytacji Laboratorium badawczego  AB 1759

 

Zakres fizyczny obejmuje lokalizację wszystkich komórek organizacyjnych:

  • Gdynia:  ul. Opata Hackiego 14, ul. Raduńska 23e; ul. Filomatów 3; ul. Dreszera 11, ul Warszawska 71, ul. Biskupa Dominika 25B, ul. Chylońska 301, ul. Rozewska 20a, ul. Unruga 80, ul. Sikorskiego 2, ul. Lukrecjowa 1, ul. Nałkowskiej 20, ul. Konwaliowa 1, ul. Ledóchowskiego 2, ul. Chylońska 54a, 
  • Wejherowo: ul. Staromłyńska 41, ul. Weteranów 13
  • Rumia: ul. Gdańska 33A
    wraz z siecią podziemną i naziemną łączącą zakłady wytwarzania i przesyłu z odbiorcami oraz lokalnymi kotłowniami gazowymi.