ISO

Ustanowiony w OPEC sp. z o.o. Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiska, BHP oraz Laboratoryjny obejmuje swoim zakresem:
     zgodnie z ISO 9001:2015
                        ISO 14001:2015
                        ISO 45001:2018
                        ISO 17025:2018-02

wytwarzanie, przesył,  dystrybucje i obrót ciepłem, produkcję energii elektrycznej w procesie kogeneracji oraz produkcję węzłów cieplnych;
wykonywanie analiz fizykochemicznych wody w zakresie: oznaczenia pH, oznaczenia przewodnictwa elektrycznego właściwego, oznaczenia stężenia chlorków, oznaczenia stężenia żelaza oraz twardości ogólnej.

 

Zakres fizyczny obejmuje lokalizację wszystkich komórek organizacyjnych:

  • Gdynia:  ul. Opata Hackiego 14, ul. Raduńska 23e; ul. Filomatów 3; ul. Dreszera 11, ul Warszawska 71, ul. Biskupa Dominika 25B, ul. Chylońska 301, ul. Rozewska 20a, ul. Unruga 80a, ul. Sikorskiego 2, ul. Lukrecjowa 1, ul. Nałkowskiej 20, ul. Konwaliowa 1, ul. Ledóchowskiego 2, ul. Chylońska 54a, 
  • Wejherowo: ul. Staromłyńska 41, ul. Weteranów 1 
  • Rumia: ul. Gdańska 33A
    wraz z siecią podziemną i naziemną łączącą zakłady wytwarzania i przesyłu z odbiorcami oraz lokalnymi kotłowniami gazowymi.