Nowa taryfa OPEC zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla ciepła Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni.

Na całym obszarze obsługiwanym przez przedsiębiorstwo cena wzrośnie średnio o 5,1 proc. Przyczyną są rosnące ceny węgla i gazu, bardzo duży wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2 oraz znacznie zwiększony plan inwestycyjny spółki, przede wszystkim w ekologię. 

Duży wpływ na podwyżkę ceny mają koszty  zakupu paliw – czyli miału węglowego i gazu. W ciągu ostatniego roku cena miału energetycznego wzrosła o 15  proc., a gazu o 6 proc. Rosną także koszty zakupu uprawnień do emisji CO2, czyli opłaty za to, że ciepłownia korzysta z węgla. Cena za  uprawnienia dla ciepłowni w Wejherowie wzrosła o 250 procent.

To ogromne koszty, których nie możemy teraz uniknąć, gdyż wynikają z unijnej polityki ograniczania zużycia paliw kopalnych i nie mamy na to wpływu– mówi Janusz Różalski, Prezes OPEC.

OPEC stawia na inwestycje w ekologię i oszczędności

Zgodnie z polityką naszego kraju przedsiębiorstwo inwestuje w nowoczesne rozwiązania, których celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, poprzez  budowę nowych źródeł ciepła i  rozwój sieci. W nowej taryfie założono aż 56 mln zł na inwestycje. To wzrost nakładów o blisko 50 proc.

Wzrost cen na średnim poziomie 5,1 proc. wymagał od OPEC dużej dyscypliny finansowej i poszukiwania możliwości obniżenia kosztów własnych, dlatego Spółka postawiła na ograniczanie strat ciepła, obniżenie awaryjności systemu, zastosowanie nowych technologii w eksploatacji sieci, informatyzację i – bardzo wygodny dla klientów –  zdalny odczyt zużycia ciepła, a także ograniczanie zużycia energii elektrycznej.

Realizujemy coraz więcej inwestycji – mówi Janusz Różalski. To z jednej strony obecnie powoduje wzrost kosztów taryfowych, ale z drugiej – długofalowo – pozwala obniżyć przyszłe koszty dla naszych klientów, a przede wszystkim znacząco poprawia jakość dostaw ciepła do odbiorców. 

Kto zatwierdza taryfę?

Taryfę za ciepło zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes URE analizuje czy wszystkie wykazane przez przedsiębiorstwo koszty są uzasadnione i mają pokrycie w dokumentach. W taryfie nie zakłada się zysku firmy. Te musi ona wypracować sama, na przykład inwestując w oszczędne technologie i stale pilnując kosztów.

Taryfa zatwierdzona przez Prezesa URE 3 lipca 2018 r. wejdzie w życie 1 sierpnia br.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni to firma ze 100%. kapitałem polskim, której właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi.

Przedsiębiorstwo w sposób nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku zapewnia ciepło mieszkańcom: Gdyni,  Rumi i Wejherowa oraz części gminy Kosakowo, obsługując ponad 60% mieszkańców i pokrywając około 70% zapotrzebowania na energię cieplną. Spółka poza bieżącą działalnością związaną z produkcją, dystrybucją i dostawą ciepła do budynków podejmuje aktywnie działania na rzecz lokalnych społeczności.

Drukuj