O sukcesie firmy w dominującej mierze decydują jej pracownicy. Zatrudniamy pracowników o wysokich kwalifikacjach, doświadczeniu, otwartych na nowoczesność.

 

OPEC jest firmą z tradycjami. W miejsce pracowników odchodzących na emerytury często przychodzą ludzie młodzi, jeszcze lepiej wykształceni, z ciekawymi pomysłami, którzy przejmują od starszych stażem kolegów dobre tradycje oraz tajniki wiedzy ciepłowniczej.

Człowiek to najlepsza inwestycja. Firma umożliwia i pomaga pracownikom w zdobywaniu wykształcenia, podwyższaniu kwalifikacji, nabywaniu umiejętności pracy z nowoczesnymi narzędziami pracy.

Pracownicy są nieustannie szkoleni, aby podejmować nowe wyzwania, rozwiązywać nowe problemy i zadania związane z nowoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem – zintegrowanym systemem zarządzania, kontrolingiem, rachunkowością zarządczą, zintegrowanym systemem informatycznym, telemetrią, z pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Na przestrzeni ostatnich lat struktura zawodowa załogi uległa radykalnej zmianie. Do końca lat osiemdziesiątych dominującym zawodem byli palacze i pomocnicy palaczy kotłów c.o. i c.w. oraz monterzy instalacji c.o. Począwszy od roku 1992, tj. od momentu rozpoczęcia intensywnej modernizacji infrastruktury ciepłowniczej, sytuacja sukcesywnie ulegała zmianie. Wyłączanie kotłowni węglowo – koksowych, modernizacja węzłów i stacji cieplnych spowodowało prawie całkowity zanik tych zawodów. Pojawili się wysoko kwalifikowani automatycy, operatorzy obsługujący kotłownie gazowe i olejowe oraz stacje i węzły cieplne oraz operatorzy kotłowni wysokoparametrowych.Przed modernizacją w 1992r. Spółka zatrudniała ponad 1000 pracowników, obecnie ok. 500.

Klub Seniora

Wieloletnia praca w firmie zacieśnia więzi międzyludzkie, dlatego byli pracownicy chętnie uczestniczą  w regularnie organizowanych spotkaniach Klubu Seniora przy OPEC Sp. z o.o. Przewodniczącym Klubu jest Pan Tomasz Kuplicki, który był dyrektorem OPEC  przez 22 lata (1970-1992).