W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  wywołującego chorobę COVID-19, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, celem ograniczenia bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w trakcie dokonywanych odczytów ukł. pomiarowych proponujemy Państwu rozliczenie zużycia energii cieplnej za miesiąc marzec 2020 r. na podstawie prognozy zużycia z marca 2019 roku.

Informujemy, że średnia temperatura w marcu 2019 r. była zbliżona do średniej temperatury marca 2020 roku stąd zużycie prognozowane nie będzie znacząco odbiegało od rzeczywistego zużycia.

Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązanie spotka się z Państwa akceptacją.

Drukuj