Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej ulic: Sabata, Kombatantów, Młyńska i Zakole w Rumi

Aktualizacja z dnia 18.10.2018 r.

Postęp prac na Os. ,,Szmelta’’ w Rumi:

Węzły uruchomione w dniu 12.10.18.-piątek:
KOMBATANTÓW 21
KOMBATANTÓW 19
SZKOLNA 4
KOMBATANTÓW 8
KOMBATANTÓW 10
MŁYŃSKA 3

Węzły uruchomione w dniu 13.10.2018 – sobota:
KOMBATANTÓW 13 (SOLTAR)
KOMBATANTOW 15 (SOLTAR)
KOMBATANTÓW 4 (SOLTAR)
MŁYŃSKA 4
SABATA 13

Węzły uruchomione w dniu 15.10.2018 – poniedziałek:
ZAKOLE 2 (SOLTAR)
MŁYŃSKA 2
SABATA 9

Węzły uruchomione w dniu 16.10.2018 – wtorek
KOMBATANTÓW 2
ZAKOLE 8 (SOLTAR)
ZAKOLE 11 (SOLTAR)

Węzły uruchomione w dniu : 18.10.2018. – czwartek
KOMBATANTÓW 6
ZAKOLE 4 (SOLTAR)
SABATA 11
ZAKOLE 9 (SOLTAR)
MŁYŃSKA 1 (SOLTAR)

Węzły do podłączenia po stronie centralnego ogrzewania, planowane uruchomienie : 19.10.2018. – piątek:
SABATA 7
KOMBATANTÓW 25

Węzły do podłączenia wysokich parametrów i centralnego ogrzewania, planowane uruchomienie : 19.10.2018 – piątek lub 20.10.2018. – sobota:
KOMBATANTÓW 23
KOMBATANTÓW 27

Węzły do podłączenia po stronie wysokich i niskich parametrów (CAŁOŚĆ), planowane uruchomienie : 19.10.2018. – piątek lub 20.10.2018 – sobota
ZAKOLE 6 (SOLTAR)

Aktualizacja z dnia 17.10.2018 r.

Postęp prac na Os. ,,Szmelta’’ w Rumi:

Węzły uruchomione w dniu 12.10.18.-piątek:
KOMBATANTÓW 21
KOMBATANTÓW 19
SZKOLNA 4
KOMBATANTÓW 8
KOMBATANTÓW 10
MŁYŃSKA 3

Węzły uruchomione w dniu 13.10.2018 – sobota:
KOMBATANTÓW 13 (SOLTAR)
KOMBATANTOW 15 (SOLTAR)
KOMBATANTÓW 4 (SOLTAR)
MŁYŃSKA 4
SABATA 13

Węzły uruchomione w dniu 15.10.2018 – poniedziałek:
ZAKOLE 2 (SOLTAR)
MŁYŃSKA 2
SABATA 9

Węzły uruchomione w dniu 16.10.2018 – wtorek
KOMBATANTÓW 2
ZAKOLE 8 (SOLTAR)
ZAKOLE 11 (SOLTAR)

Węzły przygotowane do uruchomienia na dzień : 18.10.2018. – czwartek
KOMBATANTÓW 6
ZAKOLE 4 (SOLTAR)
SABATA 11
ZAKOLE 9 (SOLTAR)

Węzły do podłączenia po stronie wysokich parametrów, planowane uruchomienie : 18.10.2018. – czwartek:
MŁYŃSKA 1 (SOLTAR)

Węzły do podłączenia wysokich parametrów i centralnego ogrzewania, planowane uruchomienie : 18.10.2018 – czwartek lub 19.10.2018. – piątek:
KOMBATANTÓW 23
KOMBATANTÓW 27
SABATA 7

Węzły do podłączenia centralnego ogrzewania, planowane uruchomienie 18.10.2018 – piątek
KOMBATANTÓW 25

Węzły do podłączenia po stronie wysokich i niskich parametrów (CAŁOŚĆ), planowane uruchomienie : 19.10.2018. – piątek lub 20.10.2018 – sobota
ZAKOLE 6 (SOLTAR)

Aktualizacja z dnia 16.10.2018 r.

Postęp prac na Os. ,,Szmelta’’ w Rumi:

Węzły uruchomione w dniu 12.10.18.-piątek:
KOMBATANTÓW 21
KOMBATANTÓW 19
SZKOLNA 4
KOMBATANTÓW 8
KOMBATANTÓW 10
MŁYŃSKA 3

Węzły uruchomione w dniu 13.10.2018 – sobota:
KOMBATANTÓW 13 (SOLTAR)
KOMBATANTOW 15 (SOLTAR)
KOMBATANTÓW 4 (SOLTAR)
MŁYŃSKA 4
SABATA 13

Węzły uruchomione w dniu 15.10.2018 – poniedziałek:
ZAKOLE 2 (SOLTAR)
MŁYŃSKA 2
SABATA 9

Węzły uruchomione w dniu 16.10.2018 – wtorek
KOMBATANTÓW 2
ZAKOLE 8 (SOLTAR)
ZAKOLE 11 (SOLTAR)

Węzły podłączane po stronie wysokich parametrów, planowane uruchomienie : 17.10.2018. – środa
KOMBATANTÓW 6

Węzły do podłączenia po stronie wysokich parametrów, planowane uruchomienie : 17.10.2018. – środa lub 18.10.2018. – czwartek:
ZAKOLE 4 (SOLTAR)

Węzły do podłączenia centralnego ogrzewania, planowane uruchomienie 18.10.2018 – czwartek
KOMBATANTÓW 25

Węzły do podłączenia wysokich parametrów i centralnego ogrzewania, planowane uruchomienie : 18.10.2018 – czwartek lub 19.10.2018. – piątek:
KOMBATANTÓW 23
KOMBATANTÓW 27
SABATA 11
SABATA 7
MŁYŃSKA 1 (SOLTAR)

Węzły do podłączenia po stronie wysokich i niskich parametrów (CAŁOŚĆ), planowane uruchomienie : 19.10.2018. – piątek lub 20.10.2018 – sobota
ZAKOLE 9 (SOLTAR)
ZAKOLE 6 (SOLTAR)

Aktualizacja z dnia 15.10.2018 r.

Węzły uruchomione w dniu 12.10.18.-piątek:
KOMBATANTÓW 21
KOMBATANTÓW 19
SZKOLNA 4
KOMBATANTÓW 8
KOMBATANTÓW 10
MŁYŃSKA 3

Węzły uruchomione w dniu 13.10.2018 – sobota:
KOMBATANTÓW 13 (SOLTAR)
KOMBATANTOW 15 (SOLTAR)
KOMBATANTÓW 4 (SOLTAR)
MŁYŃSKA 4
SABATA 13

Węzły uruchomione w dniu 15.10.2018 – poniedziałek:
ZAKOLE 2 (SOLTAR)
MŁYŃSKA 2
SABATA 9

Aktualizacja z dnia 13.10.2018 r.

Uprzejmie informujemy o postępie prac na osiedlu Szmelta w Rumi:

Węzły uruchomione w dniu 12.10.18.-piątek :
KOMBATANTÓW 21
KOMBATANTÓW 19
SZKOLNA 4
KOMBATANTÓW 8
KOMBATANTÓW 10
MŁYŃSKA 3

Węzły uruchomione w dniu 13.10.2018 – sobota
KOMBATANTÓW 13 (SOLTAR)
KOMBATANTOW 15 (SOLTAR)
KOMBATANTÓW 4 (SOLTAR)
MŁYŃSKA 4
SABATA 13

Aktualizacja z dnia 12.10.2018 r.

Węzły uruchomione w dniu 12.10.18.-piątek :
KOMBATANTÓW 21
KOMBATANTÓW 19
SZKOLNA 4
KOMBATANTÓW 8
KOMBATANTÓW 10
MŁYŃSKA 3

Węzły przygotowane do uruchomienia na dzień 13.10.2018 – sobota
KOMBATANTÓW 13 (SOLTAR)
KOMBATANTOW 15 (SOLTAR)
KOMBATANTÓW 4 (SOLTAR)
ZAKOLE 2 (SOLTAR)
możliwe również uruchomienie MŁYŃSKA 4

Węzły podłączane po stronie wysokich parametrów, możliwe uruchomienie na dzień : 15.10.2018 – poniedziałek lub 16.10.18.- wtorek :
MŁYŃSKA 2
SABATA 9
SABATA 13
ZAKOLE 8 (SOLTAR)
ZAKOLE 11 (SOLTAR)

Węzły do podłączenia po stronie wysokich parametrów, planowane uruchomienie : 16.10.18. – wtorek lub 17.10.18. – środa :
ZAKOLE 4 (SOLTAR)
KOMBATANTÓW 2
KOMBATANTÓW 6

Węzły do podłączenia wysokich parametrów i centralnego ogrzewania, planowane uruchomienie : 17.10.2018 – środa lub 18.10.18. – czwartek :
KOMBATANTÓW 23
KOMBATANTÓW 25
KOMBATANTÓW 27

Węzły do podłączenia po stronie wysokich i niskich parametrów (CAŁOŚĆ), planowane uruchomienie : 19.10.18. – piątek lub 20.10.18 – sobota
MŁYŃSKA 1 (SOLTAR)
ZAKOLE 9 (SOLTAR)
ZAKOLE 6 (SOLTAR)
SABATA 11
SABATA 7

Aktualizacja z dnia 11.10.2018 r.

Szanowni Państwo, przedstawiamy poniżej zestawienia adresowe obiektów z projektowanymi datami uruchomień:

Węzły przygotowane do uruchomienia na dzień : 12.10.18.-piątek :
KOMBATANTÓW 21
KOMBATANTÓW 19
SZKOLNA 4
KOMBATANTÓW 8
KOMBATANTÓW 10
MŁYŃSKA 3

Węzły podłączane po stronie wysokich parametrów, możliwe uruchomienie na dzień : 12.10.18.-piątek :
MŁYŃSKA 4
MŁYŃSKA 2
KOMBATANTÓW 13 (SOLTAR)
KOMBATANTOW 15 (SOLTAR)
ZAKOLE 8 (SOLTAR)
ZAKOLE 11 (SOLTAR)

Węzły do podłączenia po stronie wysokich parametrów, planowane uruchomienie : 13.10.18. – sobota lub 15.10.18. – poniedziałek :
SABATA 9
SABATA 13
ZAKOLE 2 (SOLTAR)
ZAKOLE 4 (SOLTAR)
KOMBATANTÓW 2

Węzły do podłączenia wysokich parametrów i centralnego ogrzewania, planowane uruchomienie : 17.10. – środa lub 18.10.18. – czwartek :
KOMBATANTÓW 6
KOMBATANTÓW 23
KOMBATANTÓW 27

Węzły do podłączenia po stronie wysokich i niskich parametrów (CAŁOŚĆ), planowane uruchomienie : 19.10.18. – piątek lub 20.10.18 – sobota
KOMBATANTÓW 4 (SOLTAR)
MŁYŃSKA 1 (SOLTAR)
ZAKOLE 9 (SOLTAR)
ZAKOLE 6 (SOLTAR)
SABATA 11
KOMBATANTÓW 25
SABATA 7

Informacja z dnia 10.10.2018 r.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej i podłączenie nowych odbiorców w Rumi na ulicach: Sabata, Kombatantów, Młyńska i Zakole, realizowane jest w ramach programu krajowego „KAWKA dla Pomorza- ograniczenie niskiej emisji” (2015).
Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość projektu wynosi 411 496 PLN, natomiast dotacja: 164 600 PLN.
Do realizacji projektu przystąpiono pod koniec lipca br. Skomplikowany zakres prac, konieczność rozwiązywania kolizji instalacji ujawnianych w trakcie prowadzenia prac ziemnych, a także obowiązek przygotowania pomieszczeń i instalacji wewnętrznych przez odbiorców spowodowały, że termin podłączenia poszczególnych adresów uległ wydłużeniu. W tym rejonie zbudowana została nowa sieć ciepłownicza (wysokoparametrowa), do której sukcesywnie będą podłączani kolejni odbiorcy. Prace podłączeniowe prowadzone są na bieżąco. OPEC może montować węzły tylko w pomieszczeniach, które zostały zgodnie z warunkami umowy przygotowane i odebrane.
Na dzień dzisiejszy 10.10.18., gotowość potwierdziły 3 adresy: Kombatantów 19, 8 i 21.
Na czwartek 11.10.18. zaplanowano napełnianie sieci, a w piątek 12.10.18. uruchomienia węzłów w obiektach Kombatantów 21, Kombatantów 19, Kombatantów 8, Kombatantów 10, Szkolna 4 i Młyńska 3. Prace będą kontynuowane również w wolną sobotę 13.10.18., gdzie do podłączenia i uruchomienia zostaną przygotowane kolejne budynki.
OPEC zapewnia, że jednostki wykonawcze pracują intensywnie, a każdy z etapów realizacji projektu prowadzony jest z jak największą starannością oraz z poszanowaniem interesów każdej ze stron.

Drukuj