OPEC Sp. z o.o. informuje, że:
Dnia 31.03.2020 od godz. 7:30 do godz. 15:00
nastąpi przerwa w dostawie ciepła do odbiorców z następujących ulic Gdyni:

Aleja Zwycięstwa 138/42, 138/43, 138/47, 138/48, 138/50, 138/53A, 138/54, 138/76

Przerwa spowodowana jest koniecznością usunięcia awarii sieci wysokich parametrów

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną sprawność systemu ciepłowniczego.

Drukuj