Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Kompleksową dostawę gazu ziemnego w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
  2. Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Kompleksową dostawę gazu ziemnego w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
  3. Informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na Kompleksową dostawę gazu ziemnego w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
Drukuj