Jak pracuje Zakład Energetyki Cieplnej latem?

Na terenie Wejherowa OPEC dostarcza ciepło, które pochodzi z własnych źródeł –  ciepłowni węglowej i elektrociepłowni gazowej. Latem dostawa ciepła na potrzeby ciepłej wody realizowana jest w oparciu o silnik gazowy.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji

W okresie letnim Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej otrzymuje zlecenia od Energa Operator na uruchomienie silnika gazowego i produkcję  energii elektrycznej, w poszczególnych godzinach danego dnia. Z uwagi na to, że latem ciepło produkowane jest wyłącznie na potrzeby ciepłej wody, uruchomienie silnika gazowego wiąże się z wyłączeniem z produkcji kotłów węglowych. W stanach awaryjnych lub przy ponownym rozpaleniu kotłów węglowych,  pomimo zaawansowanej instalacji odpylania oraz optymalizacji warunków spalania miału mogą powstać krótkotrwałe, kilkuminutowe, nietypowe aspekty środowiskowe, tj. ciemniejsze zadymienie z komina.  OPEC dokłada wszelkich starań, aby proces ponownego rozpalenia kotłów węglowych był jak najmniej odczuwalny dla środowiska. Aspekty środowiskowe są ważnym elementem działalności przedsiębiorstwa, które od lat realizuje politykę środowiskową, związaną z wdrożonym Systemem Zarządzania Środowiskowego, zgodnym z normą ISO 14001:2004.

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury

W planach inwestycyjnych w najbliższym czasie OPEC uwzględnił modernizację kotła węglowego wraz z montażem nowej, wydajniejszej instalacji odpylania. Zakończenie inwestycji przewidziano wstępnie na koniec stycznia 2019 roku. Natomiast w roku 2019/20 zaplanowano montaż dwóch jednostek gazowych, co wiąże się z likwidacją dwóch kolejnych kotłów węglowych.

Zrealizowanie wspomnianych inwestycji przyczyni się do zmniejszenia ewentualnych uciążliwości dla sąsiedztwa ciepłowni Nanice oraz zwiększenia komfortu życia mieszkańców miasta Wejherowa.

 

Drukuj