Port Marynarki Wojennej był główną atrakcją podczas III spaceru rodzinnego „Tropem Obrońców Gdyni 1939”. Tym razem, dr Jarosław Kłodziński zabrał nas w historyczną podróż po porcie, który był świadkiem zaciętej walki w obronie Gdyni, we wrześniu 1939 roku.
Mogliśmy dowiedzieć się m.in. gdzie umiejscowione były działa baterii Canet, gdzie badano torpedy dla Kriegsmarine w czasie wojny oraz gdzie znajdowały się magazyny kiszonej kapusty dla żołnierzy, odbywających służbę w porcie. Uczestnicy spaceru zwiedzali także okręty marynarki wojennej i od marynarzy mogli dowiedzieć się jak wygląda służba na okrętach. Trzeba przyznać, że Wilki morskie są urodzonymi gawędziarzami. Ich opowieści pokazywały, jak trudna i niebezpieczna jest praca marynarzy w czasie pokoju, jak wygląda w czasie wojny chyba nie chcielibyśmy wiedzieć. Po wycieczce cała grupa przeszła na teren Akademii Marynarki Wojennej, gdzie czekała pyszna grochówka, przygotowana w kuchni polowej. Na parkingu przy bibliotece AMW stanęła mobilna wystawa kmdr. Sebastiana Dragi, który wraz z rekonstruktorem, opowiadał o umundurowaniu, broni i wyposażeniu wojsk polskich i niemieckich w czasie II Wojny Światowej. Całą imprezę zamknęły krótkie wykłady poświęcone AMW i OPEC oraz prezentacja dotycząca przebiegu walk obronnych w Gdyni, przedstawiona przez wspomnianego już Sebastiana Dragę. Całość podsumował dr Jarosław Kłodziński.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, którzy jak co roku zaskakują nas wytrwałością i zapałem. Zapraszamy na kolejny spacer za rok.

Zdjęcia do pobrania:

 

Drukuj