Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Kompleksową dostawę gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
  2. Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Kompleksową dostawę gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
  3. Informacja o udzieleniu zamówienia na Kompleksową dostawę gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Drukuj