Ruszyło internetowe głosowanie na najciekawsze projekty gdyńskich organizacji pożytku publicznego w obszarze wsparcia społecznego. Tegoroczna, gdyńska edycja akcji „Podaj dalej ciepło” odbywa się pod hasłem „Innowacje społeczne na ludzką miarę”.

Trzy projekty z największą liczbą głosów otrzymają wsparcie finansowe na rozwój oraz kontynuację inicjatywy. Głosowanie trwa na stronie podajdalejcieplo.pl do 19 marca.

„Podaj dalej ciepło” jest akcją wspierającą najcenniejsze inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty z obszaru ekonomii społecznej prowadzące działania na terenie Gdyni. Tegoroczna, dziesiąta już edycja konkursu, odbywa się pod hasłem „Innowacje społeczne na ludzką miarę”, co oznacza promocję projektów i inicjatyw skierowanych do mieszkańców Gdyni, które wprowadzają nową, innowacyjną jakość w obszarze wsparcia społecznego.

Spośród zgłoszonych w tym roku podmiotów, przedstawiciele organizatorów akcji – Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, PGE Energia Ciepła oraz Gmina Miasta Gdyni – do głosowania skierowali pięć:

1. Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa za inicjatywę „Mini grupy rodzinne”
2. Fundację Podróże Bez Granic za inicjatywę „Wyjazd rozwojowy dla kobiet z niepełnosprawnościami”
3. Stowarzyszenie „Dlaczego NIE” za inicjatywę „Dlaczego NIE kulturalnie”
4. Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” za inicjatywę „Z nową energią”
5 Fundację na rzecz osób z autyzmem i zaburzeniami rozwoju „Adapa” za inicjatywę „Seniorat i co dalej”

Trzy projekty z największą liczbą głosów internautów otrzymają wsparcie finansowe na rozwój oraz kontynuację inicjatywy w wysokości odpowiednio: za I miejsce – 15.000 zł, II miejsce – 10.000 zł, III miejsce – 5 000 zł.

Głosować można raz dziennie na jedną inicjatywę, klikając w moduł do głosowania: podajdalejcieplo.pl/glosowanie,3,pl.html

Na stronie jest też dokładny opis nominowanych projektów.

Drukuj