Bardzo dziękujemy wszystkim odwiedzającym ZEC Wejherowo za duże zainteresowanie działaniem naszego zakładu i promowanie wśród najmłodszych technologii kogeneracyjnej, w kontekście dbałości o czyste powietrze i środowisko naturalne.

Bardzo dziękujemy kolegom ZEC w Wejherowie za profesjonalne przygotowanie Dnia Otwartego, ponieważ nie tylko dzielili się fachową wiedzą techniczną, ale także na ich barkach spoczywała odpowiedzialność za bezpieczeństwo odwiedzających.

Projekt „Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem w kotłowni Nanice na terenie Wejherowa” złożony w ramach Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 uzyskał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości ponad 7 mln PLN (40% wartości inwestycji). Podstawowe cele projektu zrealizowanego w 2013r. to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Wejherowa.

Drukuj