Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Dostawę systemu kopii bezpieczeństwa, licencji VMware oraz serwerów do wirtualizacji
  2. Informuje o wyniku postępowania na Dostawę systemu kopii bezpieczeństwa, licencji VMware oraz serwerów do wirtualizacji
  3. Informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na Dostawę systemu kopii bezpieczeństwa, licencji VMware oraz serwerów do wirtualizacji
Drukuj