Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania

  2. Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania

  3. Informacja o udzieleniu zamówienia na Dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania
Drukuj