Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia

  1. Ogłasza postępowanie na: Dostawę prasy codziennej i periodyków
  2. Informuje o wyniku postępowania na: Dostawę prasy codziennej i periodyków
  3. Informuje o udzieleniu zamówienia na: Dostawę prasy codziennej i periodyków
Drukuj