Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na: Dostawa elementów systemu rur preizolowanych 
  2. Informuje o wyniku postepowania na: Dostawa elementów systemu rur preizolowanych 
  3. Informuje o udzieleniu zamówienia na: Dostawa elementów systemu rur preizolowanych

 

Drukuj