Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Dostawę elementów systemu rur preizolowanych
  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawę elementów systemu rur preizolowanych
  2. Informuje o udzieleniu zamówienia na Dostawę elementów systemu rur preizolowanych
Drukuj