Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Dostawę elementów rurociągów ciepłowniczych preizolowanych dla c.o. i c.w.u.  w systemie rur giętkich
  2. Informuje o wyniku postepowania na Dostawę elementów rurociągów ciepłowniczych preizolowanych dla c.o. i c.w.u.  w systemie rur giętkich
  3. Informuje o udzieleniu zamówienia na Dostawę elementów rurociągów ciepłowniczych preizolowanych dla c.o. i c.w.u.  w systemie rur giętkich
Drukuj