PORÓWNANIE KOSZTU 1GJ WG PALIWA ZUŻYTEGO DO PRODUKCJI CIEPŁA (BRUTTO)

 koszt 1 GJ 2017 r.

Założenia:

Moc cieplna – 110 kW
Zużycie energii cieplnej – 880 GJ
Węgiel, Olej opałowy lekki, Gaz płynny

Uśredniona cena paliwa dystrybutorów w woj. Pomorskim z dnia 07.02.2017 r.
Cena nie obejmuje kosztów transportu, dozoru i eksploatacji urządzeń grzewczych

Gaz

Uśredniona cena paliwa wg taryfy W-5 PGNiG obowiązującej od 31.12.2016 r.
Cena nie obejmuje kosztów transportu, dozoru i eksploatacji urządzeń grzewczych

msc. PW-OX

Miejska sieć ciepłownicza wg aktualnej grupy taryfowej OPEC PW-OX obowiązującej od 01.08.2016 r. i grupy taryfowej W3, EDF Polska S.A. od 01.10.2016 r.

Prąd

Ceny z grupy taryfowej Energa Operator G12 obowiązującej od 01.01.2017 r. i taryfy Energa – Obrót od 01.01.2017 r.

luty 2017 r.