Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej prowadzi działalność na terenie Wejherowa od 1974r. Wejherowo w ponad 50% zasilane jest w ciepło, które pochodzi z własnych źródeł – ciepłowni węglowej i elektrociepłowni gazowej. Łączna długość sieci magistralnych, przesyłowych i przyłączy wynosi około 40 km. Ciepłownia Nanice mieszcząca się na ulicy Staromłyńskiej 41 w Wejherowie jest nowoczesną ciepłownią węglową produkującą ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla znacznej części miasta.

Na terenie zakładu znajduje się również budynek kogeneracji w którym został zabudowany silnik gazowy firmy Rolls – Royce typu: B35:40V16AG w skład, którego wchodzi silnik gazowy połączony sprzęgłem z generatorem prądotwórczym. Silnik produkuje 6.8 MW energii elektrycznej oraz 6.03 MW energii cieplnej.

Infrastruktura OPEC w Wejherowie

 • Ciepłownia w Wejherowie o łącznej mocy 51 MW, posiada 3 kotły WR5 o nominalnej mocy cieplnej 7,09MW i wydajności maksymalnej trwałej 5,8MW, oraz 2 kotły WR10 o nominalnej mocy cieplnej 14,91MW i wydajności maksymalnej trwałej 11,6MW,
 • Kogeneracja o mocy cieplnej 6,03 MW oraz mocy elektrycznej 6,7 MW,
 • Sieć ciepłownicza o długości ponad 42 km, wykonana w ok. 50% w technologii rur preizolowanych.
 • 10 stacji grupowych o łącznej mocy 16,558 MW,
 • 293 indywidualne węzły cieplne o łącznej mocy 35,43 MW.

Dokonania OPEC na terenie Wejherowa

 • Od 1994 roku ze środków własnych oraz przy wykorzystaniu środków zewnętrznych Banku Światowego i Eko Funduszu, lokalne kotłownie zostały przebudowane z koksowych i miałowych na nowoczesne węzły ciepłownicze; zmodernizowana została ciepłownia, co wpłynęło, na jakość powietrza w Wejherowie,
 • w 2013r. została oddana do użytku nowoczesna kogeneracja, która jest zasilana gazem. Silnik gazowy Rolls Royce’a produkuje energię elektryczną oraz ciepło przekazywane do sieci ciepłowniczej. Budowa była finansowana ze środków własnych i dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej oraz samorządowych. Budowa układu kogeneracyjnego, czyli źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem przyczyniła się do znacznego zmniejszenia poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Wejherowa,
 • OPEC współuczestniczył z Urzędem Miasta w Wejherowie w rewitalizacji miasta poprzez przyłączenie budynków ogrzewanych piecami węglowymi do miejskiej sieci ciepłowniczej, w ramach „Programu przebudowy systemów grzewczych budynków mieszkalnych w Wejherowie na proekologiczne, na lata 2008-2013”,
 • W wyniku modernizacji spadła ilość powstających odpadów; wycofano z użycia azbest i inne niebezpieczne substancje; w rurach preizolowanych stosowane są pianki bez freonowe,
 • Wykonaliśmy modernizację węzłów cieplnych należących do Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na terenie Osiedla Kaszubskiego,
 • Dbamy o niezawodność dostaw energii cieplnej oraz elektrycznej do naszych odbiorców. Każdego roku oddajemy do użytku nowe odcinki sieci ciepłowniczej w systemie rur preizolowanych,
 • Zadania wykonujemy w sposób racjonalny, wykorzystując jedynie niezbędne środki. Do prac związanych z budową sieci ciepłowniczych angażowani są tylko pracownicy OPEC,
 • OPEC dba o środowisko, co zostało potwierdzone certyfikatem Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 14001:2004 w zakresie systemu zarządzania środowiskowego,
 • Monitorujemy wpływ działalności ciepłowni na środowisko, poprzez wykonywanie okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza (tlenki siarki, tlenki azotu, pył), badanie wód opadowych, ścieków i analizy hałasu,
 • Na terenie ciepłowni w Wejherowie, został wdrożony system kompleksowej segregacji odpadów (papier, szkło, plastik).

Rozwój sieci ciepłowniczej

Obszary potencjalnie rozwojowe do uciepłownienia z miejskiej sieci ciepłowniczej z uwagi na likwidację źródeł gazowych i węglowych oraz dociążenie głównych magistral ciepłowniczych:

 • ul. Sikorskiego – dociążenie magistrali 2DN200

Obiekty do podłączenia: Waza, budynki wielorodzinne Orlex-u, osiedle „Zielony Stadion” Invest Sarko, planowana budowa zaplecza boiska piłkarskiego przy ul. Wschodniej; osiedla domków jednorodzinnych w ilości min. 20-30 (ul. Konopnicka)

 • ul. Przebendowskich / Reformatorów – dociążenie magistrali 2DN200

Obiekty do podłączenia: Pałac Przebendowskich i Keyserlingków, Dom Pomocy Społecznej, biblioteka, młyn oraz obiekty po byłej fabryce „Las”

 • ul. Gryfa Pomorskiego – dociążenie magistrali 2DN300

Obiekty do podłączenia: osiedla domków jednorodzinnych w ilości min. 20-30

 • ul. Sobieskiego – dociążenie magistrali 2DN300

Obiekty do podłączenia: obiekty przy ul. Judyckiego/Sienkiewicza, rozbudowa dworca PKP, budynku policji ( ul. Kwiatowa, Dworcowa, 10-go Lutego), obiekty WTBS, WZNK (ul. Kopernika)

 • ul. Derdowskiego / Narutowicza

Obiekty do podłączenia: osiedla domków jednorodzinnych w ilości min. 20-30, kościół

 • ul. Staromłyńska / Obr. Wybrzeża / Borowiecka / Ludowa

Obiekty do podłączenia: osiedla domków jednorodzinnych w ilości min. 20-30

Czytaj więcej:

Budowa, modernizacja i eksploatacja urządzeń cieplnych:

 • Projektowanie kotłowni gazowej
 • bezpłatne wydanie warunków technicznych
 • Uzgadnianie dokumentacji technicznej
 • Kompleksowe wybudowanie kotłowni
 • Optymalna sprawność kotłowni, niższe koszty ogrzewania
 • Eksploatacja kotłowni gazowej
 • Pogotowie ciepłowniczej 24h