Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej prowadzi działalność na terenie Rumi od 1976r. Dostarczamy ciepło z gdyńskiej elektrociepłowni poprzez magistralę ciepłowniczą i przyłącza do stacji grupowych oraz węzłów indywidualnych, zlokalizowanych na terenie całej Rumi. Zaopatrujemy w ciepło ok. 30% mieszkańców miasta.

 

Infrastruktura OPEC w Rumi

 • Sieć ciepłownicza o długości ponad 20 km;
 • 10 stacji grupowych o łącznej mocy 18,1 MW
 • 114 indywidualne węzły cieplne o łącznej mocy 20 MW.

Dokonania OPEC na terenie Rumii

 • Od roku 1992 do chwili obecnej ze środków finansowych pochodzących z kredytu Banku Światowego, Ekofunduszu oraz środków własnych OPEC zmodernizowano stacje grupowe, węzły, komory cieplne oraz wybudowano nowe sieci ciepłownicze w technologii preizolowanej zasilające nowe obiekty.
 • W ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko, działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii” w 2015 r. zakończono termomodernizację magistrali ciepłowniczej dostarczającej energię cieplną dla mieszkańców Rumi
 • Dbamy o niezawodność dostaw energii cieplnej do naszych odbiorców. Każdego roku oddajemy do użytku nowe odcinki sieci ciepłowniczej w systemie rur preizolowanych oraz nowoczesne węzły indywidualne własnej produkcji,
 • Wszystkie prace wykonujemy w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania oparty o normy ISO 9001, 14001, 18001
 • Na terenie obiektów OPEC w Rumi został wdrożony system kompleksowej segregacji odpadów (papier, szkło, plastik).

 

Rozwój sieci ciepłowniczej

 1. Obszary potencjalnie rozwojowe do uciepłownienia z miejskiej sieci ciepłowniczej z uwagi na likwidację źródeł gazowych i węglowych:
 • podłączenie do sieci komunalnych budynków mieszkalnych dzielnicy Szmelta (okolice ulic Sabata i Kombatantów)
 1. Przedłużenie głównej magistrali ciepłowniczej DN 300 w kierunku Redy z możliwą perspektywą połączenia systemów ciepłowniczych Rumi i Redy:
 • możliwość podłączania nowych budynków wzdłuż ulic Kosynierów i Obwodowej
 1. Kontynuacja uciepłownienia obszaru Rumia Janowo
 • do sieci podłączane są nowe budynki wzdłuż ulic Dębogórskiej, Gdyńskiej
  i Pomorskiej

Obiekty do których dostarczamy ciepło:

 • Klinika Jednego Dnia – ul. Pułaskiego i Miłosza
 • Port Rumia – ul. Grunwaldzka 108
 • Galeria Rumia – ul. Sobieskiego 14 A
 • MOSIR Rumia – ul. Mickiewicza 49
 • Basen MOSIR – ul. Rodziewiczówny 8
 • Parafia NMP Wspomożenia Wiernych – ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1
 • Państwowa Straż Pożarna – Plac Kaszubski 1
 • Centrum Handlowe RWS Group – ul. Pomorska 4

 

Aktywność  OPEC w Rumi

 • Współpracujemy z odbiorcami ciepła, służymy doradztwem technicznym i poradami z zakresu efektywnego wykorzystywania energii cieplnej,
 • Wsparcie firmy OPEC przekłada się na sukcesy sportowe Akademii Piłki Siatkowej Rumia:

Podziękowanie

 • W ramach ogólnopolskiego programu KULTHURA Salezjańskie Gimnazjum im. Św. Dominika Savio wykonało mural na ścianie budynku stacji cieplnej OPEC przy ul. Gdańskiej 49.
Mural na ścianie budynku stacji cieplnej OPEC przy ul. Gdańskiej 49

Mural na ścianie budynku stacji cieplnej OPEC przy ul. Gdańskiej 49