Ciepło sieciowe dla Gdyni Południe i Małego Kacka

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej realizuje program unijny uciepłownienia obszaru Gdyni Południe z miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdyni. Obszar inwestycji obejmuje dzielnice Redłowo, Orłowo i Mały Kack oraz obszar od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego

Realizacja inwestycji jest zgodna ze strategią Miasta Gdyni zmierzającą do poprawy środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji czynników szkodliwych oraz propagowanie rozwiązań infrastrukturalnych korzystnych dla zrównoważonego rozwoju miast.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom Gdyni, znajdującym się w sąsiedztwie nowego ciepłociągu, dostępności do nowo budowanej sieci ciepłowniczej, gwarantującej wieloletnie bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańcom w zakresie zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową po konkurencyjnych cenach, obowiązujących dla miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC.

Podłączenie obiektów mieszkalnych i usługowych do gdyńskiego systemu ciepłowniczego będzie podzielone na trzy etapy:

I etap – od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej wzdłuż Al. Zwycięstwa  – lata 2019-2021

II etap – Plac Górnośląski – rok 2021

III etap – od ul. Wielkopolskiej wzdłuż Al. Zwycięstwa (do Zespołu Szkół Administracyjno- Ekonomicznych, Al. Zwycięstwa 194) – rok 2022

IV etap – od Al. Zwycięstwa 194 do Al. Zwycięstwa 254 (Poczta Polska)- rok 2022

Równolegle do powyższych inwestycji w dzielnicy Gdynia Orłowo, w latach 2018-2019 nastąpi rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Strzelców w dzielnicy Mały Kack.

 

Obecnie zbierane są wnioski od mieszkańców o wydanie warunków technicznych na podłączenie obiektów do projektowanej sieci ciepłowniczej na obszarze Gdyni Południe.

Link do pobrania wniosku: Zlecenie_wydania_warunkow technicznych

Warunki techniczne są wystawiane bezpłatne.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

Dział Rozwoju Rynku, tel. 58 62 73 928/931/898 e-mail: rozwoj@opecgdy.com.pl

Zapraszamy również na stronę internetową www.cieplolubni.com.pl dedykowaną klientom zainteresowanym zmianą źródła ciepła na ekologiczne i podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

luty, 2021 r.