Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest dystrybutorem ciepła na terenie Gdyni, Rumi, Sopotu, Wejherowa, Kosakowa i Redy. Ponadto firma wytwarza ciepło w elektrociepłowni w Wejherowie oraz w ciepłowni Brodwino na terenie Sopotu. OPEC na lokalnym rynku działa od 1961 roku, co daje 55 lat doświadczenia w branży ciepłowniczej. Właśnie doświadczenie połączone ze sprawną organizacją pracy, dobranym zespołem wykwalifikowanych pracowników oraz o dbałość dobry stan  infrastruktury  daje mu pozycję dostawcy najtańszego ciepła sieciowego w Trójmieście.

Infrastrukturę cieplną OPEC tworzy sieć ciepłownicza o łącznej długości aż 325 km, 236 węzłów grupowych i 1311 indywidulanych. Łączna moc zainstalowana wynosi 566 MW. Do tego wytwarzane jest ciepło z  ciepłowni węglowej i gazowej oraz z 62 lokalnych kotłowni gazowych. Obecnie szacuje się, że sieć ciepłownicza zapewnia około 60 % zapotrzebowania na ciepło Gdyni oraz 30 % Rumi, 70 % Wejherowa i 35 % Sopotu.

OPEC rozwija sieć i dostarcza ciepło do coraz większej ilości budynków i obiektów znajdujących się w obszarze swojej działalności. Plany rozwojowe na obecny i przyszły rok są bardzo ambitne i dotyczą wielu oczekiwanych inwestycji budowlanych o zróżnicowanym przeznaczeniu. Na terenie Gdyni należą do nich między innymi: trzy nowe biurowce przy ulicy Łużyckiej – Tensor, Kompleks mieszkalno-usługowy przy ulicy Świętojańskiej – Baltiq Plaza, nowe obiekty, które będą powstawały  na terenie Mola Rybackiego, Gdyńskie Centrum Filmowe.


Tensor, Źródło: materiały prasowe EURO STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Baltiq Plaza
, Źródło: http://baltiq.pl/inwestycja/galeria


Molo Rybackie,
Źródło: wizualizacja Arch Deco,


Molo Rybackie, tereny Dalmor
Źródło:  wizualizacja Arch Deco,


Gdyńskie Centrum Filmowe
Źródło:  wizualizacja Arch Deco

W dzielnicy Oksywie planowane do podłączenia są: kompleks sportowy Akademii Marynarki Wojennej, Port Marynarki Wojennej, Osiedle Gdyńskie przy ulicy Bosmańskiej, Osiedle mieszkaniowe WAM przy ulicach Płk. Dąbka i Błękitnej.

W Rumi do sieci podłączone zostaną budynki mieszkalne mieszczące się za Galerią Rumia przy ulicach Sabata i Sawickiej. W 2016 roku przewidziana jest realizacja przyłącza do budowanych przez SM Janowo budynków przy  ulicy Pomorskiej.

W Wejherowie, oprócz przyłączy do wielu pojedynczych budynków mieszkalnych, planowane jest uciepłownienie kolejnych etapów osiedla Sobieskiego.

Plany rozwojowe przedsiębiorstwa nie ograniczają się tylko do najbliższych lat. Strategia rozwoju rynku pokazuje, że w przyszłych latach sieć ciepłownicza dotrze do nowych obszarów i dzielnic. Głownymi kierunkami są dzielnice Gdyni i Sopot Brodwino, gdzie obecnie znajduje się kotłownia gazowa.

Główne kierunki rozwoju sieci OPEC:

Gdynia Zachód – to obszar dzielnicy Chwarzno – Wiczlino. W tej dzielnicy przedsiębiorstwo zamierza podłączyć osiedla: Sokółka, Zielenisz, Patio Róży, Fort Forest, Wiczlino Ogród. Nowe osiedla i obiekty, które będą budowane w przyszłych latach  przez deweloperów działających na tym obszarze również przewidziane są do podłączenia do systemu grzewczego OPEC. Uciepłownienie tego obszaru nastąpi poprzez budowę ciepłociągu od magistrali biegnącej terenem leśnym pomiędzy dzielnicami Demptowo i Witomino. Obecnie trwają prace nad koncepcją przebiegu trasy ciepłociągu DN 350, którego długość będzie wynosić około 6,5 km. Inwestycja została zgłoszona w styczniu 2015 roku, do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla woj. Pomorskiego, przeznaczonych do realizacji w latach 2014-2020. Realizacja inwestycji planowana jest przez OPEC na lata 2017-2018.

Redłowo – Orłowo. Planowany jest rozwój sieci w kierunku Orłowa. Koncepcja trasy magistrali biegnie wzdłuż Al. Zwycięstwa aż do granic z Sopotem. Na trasie ciepłociągu można będzie przyłączyć  budynki mieszkalne i obiekty usługowo – handlowe, zlokalizowane wzdłuż głównej drogi. Przewidziana jest także sieć biegnąca ulicą Wielkopolską od Al. Zwycięstwa w kierunku dzielnicy Wielki Kack.

Sopot – W 2014 roku opracowano koncepcję trasy sieci cieplnej biegnącej z Gdyni od ulicy Stryjskiej do infrastruktury cieplnej w Sopocie w dzielnicy Brodwino. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę. Sieć ciepłownicza z Gdyni ma zastąpić istniejące źródło – kotłownię gazową. Taka zmiana ma spowodować obniżenie kosztów ogrzewania dla mieszkańców tzw. górnego tarasu Sopotu. W kolejnych etapach przewidziano podłączenie osiedli należących do NSM, SM Kamienny Potok, SM Kraszewskiego, oraz budynków zlokalizowanych  wzdłuż ulicy Malczewskiego, Mickiewicza i Armii Krajowej, a także osiedle SM Przylesie. Następnie podłączone zostaną obiekty ogrzewane obecnie z lokalnych kotłowni gazowych.