Zgodnie z Ustawą z 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne, OPEC przyłącza obiekty pokrywając 75% kosztów poniesionych na budowę odcinków sieci służących do przyłączenia podmiotu.

25% powyższych kosztów pokrywa odbiorca.

Poniższa tabela prezentuje stawki opłat za przyłączenie do sieci zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą dla ciepła z dnia 30 czerwca 2017 r. nr OGD.4210.8.10.2017.164.XVIII.DJ  została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła, która została wprowadzona do rozliczeń z odbiorcami od dnia 1 sierpnia 2017 r

koszt budowy przyłącza 2016 2017

Odbiorca ponosi również koszt wykonania projektu technicznego przyłącza oraz budowy węzła ciepłowniczego. Jeżeli jesteś zainteresowany budową węzła przez OPEC skontaktuj się z nami: nr tel. 58 62 73 928/931/898.