ZALETY CIEPŁA SIECIOWEGO

+ KOMFORT UŻYTKOWANIA
Korzystanie z ciepła sieciowego nie wymaga magazynowania i uzupełniania paliwa, nie wytwarza hałasu, zapachu ani zanieczyszczeń atmosferycznych.

+ BEZPIECZEŃSTWO
Ciepło sieciowe jest dostarczane w postaci wody, dzięki czemu nie ma zagrożenia wybuchem oraz zatrucia spalinami.

+ NISKIE, STABILNE CENY
Ceny przesyłu i wytworzenia ciepła sieciowego są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki.

+ NIEZAWODNOŚĆ
Ciepło sieciowe dostarczane jest w sposób niezawodny. Gwarantuje to stały monitoring temperatur i przepływów w sieci ciepłowniczej.

+ ROZLICZANIE WG RZECZYWISTEGO ZUŻYCIA
Korzystanie z miejskiej sieci ciepłowniczej daje możliwość indywidualnej regulacji przepływu ciepła oraz temperatury tak, aby gwarantowała ona komfort cieplny. Odbiorca płaci za zużyte ciepło na podstawie wskazań ciepłomierza.

+ BRAK UKRYTYCH OPŁAT
Odbiorca jest rozliczany za zużyte ciepło wg Taryfy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki.

+ EKOLOGIA I CZYSTOŚĆ
Korzystając z miejskiej sieci ciepłowniczej, odbiorcy nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery. Proces produkcji ciepła sieciowego objęty jest stałym monitoringiem, dzięki temu dotrzymywane są bardzo surowe normy ochrony środowiska.

tabelka-zalety

Porównanie zalet nośników ciepła.